วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2019

สัมมนาสำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น | เรียนรู้ประเทศไทย เข้าใจคนไทย

 • Course Category
 • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

เรียนรู้ประเทศไทย เข้าใจคนไทย

คนญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาประจำการที่ไทยเป็นครั้งแรก มักจะทราบข้อมูลพื้นฐานของไทยเพียงแค่ “มีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากในประเทศไทย” “สยามเมืองยิ้ม” “คนไทยเป็นมิตรกับคนญี่ปุ่น” แต่พอได้มาใช้ชีวิตในประเทศไทยและทำงานกับคนไทยแล้วก็เกิดข้อสงสัยต่าง ๆ ขึ้นไม่น้อย

 

เพราะพื้นฐานของคนไทยและคนญี่ปุ่นมีความแตกต่างกัน จุดเริ่มต้นที่จะทำความเข้าใจกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต ค่านิยม วิธีการทำงานของคนไทยอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังจะมุ่งเน้นไปที่แนวปฏิบัติและวัฒนธรรมการทำงานของไทยที่แตกต่างจากญี่ปุ่นอย่างมาก ซึ่งการเรียนรู้นี้จะช่วยให้การทำงานกับคนไทยราบรื่นมากขึ้น ด้วยแนวคิดที่ว่า “รู้เรื่องของไทยจากคนไทย”

 

หลักสูตรนี้จึงดำเนินการสอนโดยวิทยากรชาวไทยผู้มีประสบการณ์ใช้ชีวิตและทำงานในประเทศญี่ปุ่นกว่า 15 ปี มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในค่านิยมของคนไทยและคนญี่ปุ่นที่พร้อมจะส่งมอบข้อมูลและตอบทุกคำถามให้กับผู้บริหารญี่ปุ่นในประเทศไทยทุกท่าน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง (ภาษาญี่ปุ่น)

https://miraicampus.com/know_thai/

 

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
2. รู้จักประเทศไทย
2-1 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่และประวัติศาสตร์ธุรกิจ (Thailand 4.0)
2-2 รู้จักประเทศไทยและเข้าใจความแตกต่างของค่าครองชีพ “กฎ 10 เท่า”
2-3 ฟังตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของบริษัทญี่ปุ่นและไทย
3. รู้จักค่านิยมของคนไทย และการทำงานร่วมกัน
3-1 การแบ่งลำดับชั้นทางสังคมและลักษณะเด่นของคนไทยแต่ละช่วงวัย การศึกษา และการทำงาน
3-2 ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันที่คนไทยยึดมั่น
3-3 เรียนรู้ที่มาของวัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง
3-4 ค่านิยมการทำงานที่แตกต่างระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย (ยึดความสัมพันธ์เป็นหลัก x ยึดการทำงานเป็นหลัก, กระบวนการคิดวิเคราะห์ และอื่น ๆ)

ผู้เข้าร่วม | Target

ผู้บริหาร และพนักงานชาวญี่ปุ่น (expatriate) ที่เริ่มต้นทำงานในประเทศไทย
และผู้บริหาร และพนักงานชาวญี่ปุ่น (expatriate) ที่ต้องการศึกษา และพัฒนาการทำงานร่วมกับคนไทย

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย (จำกัด จำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

13:30 ลงทะเบียน
14:00 เริ่มต้นสัมมนา
17:00 จบการสัมมนา
*ช่วงพักเบรคอยู่ระหว่างการสัมมนา

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นの画像

  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

  สำหรับหัวหน้างานแล้ว การมองเห็นถึงศักยภาพของลูกน้องในทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้รู้ได้ว่าทัศนคติ ความรู้ ความสามารถที่เขามี ควรที่จะวางเขาให้ทำงานแบบไหน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ และให้คำปรึกษาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพได้ค่ะ

  • Course Category
  • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • คุณพิมพกานต์ เลิศวนัสบดี บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
 • เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นの画像

  เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

  การเป็นหัวหน้าทีม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของการนำพาลูกทีมทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะยอมรับการตัดสินใจของคุณหรือสิ่งที่คุณทำ ในคอร์สนี้ให้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา รวมถึงวิธีการซื้อใจลูกน้อง เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานครับ

  • Course Category
  • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • คุณหมี พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

Register สมัคร | Register

Course CODE A-1904-J
Course สัมมนาสำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น | เรียนรู้ประเทศไทย เข้าใจคนไทย
Date วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2019
14:00-17:00
Price 4,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาญี่ปุ่น
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล