For Corporations ลูกค้าองค์กร | For Corporations

เรามีบริการหลากหลายและส่วนลดสำหรับลูกค้าองค์กร
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ช่อง “สอบถามเพิ่มเติม”

1. ส่วนลดหลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมเมื่อสมัครพร้อมกันหลายหลักสูตร

สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะสมัครพร้อมกันหลายหลักสูตร กรุณาติดต่อ(info@miraicampus.com)เพื่อรับส่วนลดพิเศษตามเงื่อนไข ดังนี้ * ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรฝึกอบรมที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

  • กรณีมูลค่ารวมหลักสูตร มากกว่า 20,000 บาท รับส่วนลด 10%
  • กรณีมูลค่ารวมหลักสูตร มากกว่า 40,000 บาท รับส่วนลด 15%

* เงื่อนไขการได้รับส่วนลดจากการสมัครพร้อมกันหลายหลักสูตร ต้องเป็นการสมัครพร้อมกันใน 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถนำหลักสูตรที่ทำการสมัครคนละช่วงเวลามารวมเพื่อรับส่วนลดได้ * การชำระค่าหลักสูตร ไม่สามารถแบ่งชำระได้ * ในกรณีสมัครพร้อมกันหลายหลักสูตรไม่สามารถทำการยกเลิกการสมัครได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้

2. หลักสูตร In-house

หลักสูตรของ mirai campus สามารถปรับแต่งรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ สำหรับท่านที่สนใจจัดหลักสูตร In-house training หรือ การจัดสัมมนาภายในองค์กร สามารถปรึกษาและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่อง “สอบถามเพิ่มเติม”

3. บริการให้เช่าห้องประชุม/สัมมนา mirai campus

ห้องสัมมนา mirai campus เหมาะสำหรับการจัดประชุม, event, สัมมนา สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ที่อยู่141 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ค่าใช้จ่าย12,000THB+VAT7%/วัน เปิดให้บริการวันจันทร์ขศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00-18:00
*รวมเวลาจัดเตรียมและจัดเก็บเมื่อใช้เสร็จ
*สามารถใช้บริการในช่วงกลางคืน และนอกเหนือวันทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง
ความจุสูงสุด57 ที่นั่ง (95㎡)
อุปกรณ์ภายในห้องโต๊ะ 19 ตัว (3 ที่นั่ง), เก้าอี้ 60 ตัว, กระดานไวท์บอร์ด, โปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ, ไมโครโฟน, อุปกรณ์เครื่องเสียง, ป้ายข้อมูล, Wi-Fi, เครื่องปรับอากาศ
บริการเสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ล่าม, แปลเอกสารประชุมหรือเอกสารนำเสนอ, เชิญผู้เข้าร่วมงาน และจัดเตรียมอาหารว่าง
หมายเหตุ – การยืมห้องสัมมนาเป็นการเช่าห้องในสภาพปัจจุบัน
– ไม่สามารถสูบบุหรี่ในห้องสัมมนาได้ ทางอาคารได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ที่ชั้น 1
– ขอความกรุณางดนำอาหารจากภายนอกเข้ามารับประทานภายในห้อง
– ขอปฏิเสธการเช่าให้ห้องในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ทำสัญญาได้ในวันยืมห้อง หรือข้อมูลของผู้ทำสัญญาและวัตถุประสงค์การใช้ห้องแตกต่างจากที่ได้แจ้งไว้เมื่อครั้งทำสัญญา รวมถึงการให้บุคคลที่สามเช่าให้ห้องต่อ
– ขอความกรุณาคืนห้องในสภาพเรียบร้อย เช่นเดียวกับสภาพก่อนการใช้ห้อง
– ขอความกรุณาใช้อุปกรณ์ภายในห้องด้วยความระมัดระวัง ผู้ใช้ห้องจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากอุปกรณ์ภายในห้องเกิดความสกปรก เสียหาย หรือสูญหาย
– ทางผู้ให้เช่าไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในกรณีที่ทรัพย์สินและของมีค่าของผู้เช่าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ผู้ให้เช่าไม่มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บของมีค่า
– อาคาร Major Tower มีบริการที่จอดรถ ในอัตรา 50 บาท/ชั่วโมง/คัน และอัตรา 80 บาท/ชั่วโมง/คัน สำหรับชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล