วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2019

สัมมนาฟรี | เข้าใจความแตกต่าง เข้าถึงความคิด พัฒนาการสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นคนไทยให้มีประสิทธิภาพ (จัดที่ชลบุรี)

 • Course Category
 • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

เรียนรู้หลักการและเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คนญี่ปุ่นและคนไทย ร่วมกันมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

คนญี่ปุ่นและคนไทย มีวัฒนธรรมการสื่อสารในลักษณะ High Context Culture สูง เป็นวัฒนธรรมแบบค่อนข้างอ้อมค้อม เน้นสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวและความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหา ทำให้การเจรจาต่อรองค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างช้าๆ คำพูดจะอ้อมค้อม รักษาน้ำใจ ทำให้มีอะไรก็จะไม่พูดออกมาตรงๆ เพื่อเป็นการถนอมน้ำใจอีกฝ่าย บางครั้งการตอบตกลงหรือโอเค ไม่ได้แปลว่าอีกฝ่ายตกลงแล้วจริงๆ อาจเป็นเพียงแค่การตอบสนองว่ารู้แล้ว จะต่างกับวัฒนธรรมของฝรั่งที่เป็น Low Context Culture ที่จะเน้นพูดเข้าเรื่องที่เจรจาโดยตรง ไม่อ้อมค้อม ตรงไปตรงมา

ซึ่งความเป็น High Context Culture สูงเหมือนกันของคนญี่ปุ่นและคนไทยนี้ อาจเป็นสาเหตุทำให้การสื่อสารในการทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ต่างฝ่ายต่างทำงานไปโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ร่วมกันที่แท้จริง หลักสูตรนี้จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แนะนำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจหลักการและเรียนรู้เครื่องมือที่จะช่วยทำให้คนญี่ปุ่นและคนไทยสามารถสื่อสารกันได้อย่างเปิดอก เพื่อร่วมสร้างเป้าหมายและทิศทางในการทำงานร่วมกัน ช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

※ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วม ไม่เกิน 3 ท่าน ต่อ บริษัท

* ทำความรู้จักกับ LEGO® SERIOUS PLAY® เครื่องมือที่องค์กรระดับนานาชาติยอมรับได้จากคลิปและบทความข้างล่างนี้
| สร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นหนึ่งด้วยLEGO® SERIOUS PLAY® กระบวนการกระตุ้นและปลดล็อคความคิดที่นานาชาติยอมรับ

https://miraicampus.com/lego-serious-play_thai/
บรรยากาศงานสัมมนาที่คนญี่ปุ่นและคนไทยเข้าร่วมพร้อมกัน

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

| Point 1 : เรียนรู้หลักการ เข้าใจปัญหา และร่วมกันสร้างภาพเป้าหมายร่วมกันด้วยมือของทุกคน
เรียนรู้ Culture Map ทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างในการสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย และทำความรู้จักกับ LEGO® SERIOUS PLAY® เครื่องมือที่องค์กรระดับนานาชาตินำมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพทางความคิดและพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร ผ่าน workshop ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์การถ่ายทอดความคิดแบบเปิดใจกับเรื่องบางเรื่องที่ค่อนข้างพูดกันแบบเปิดเผยกันตรงๆได้ยาก

| Point 2 : เรียนรู้ตัวอย่างการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาเรื่องการสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรทุกขนาด ร่วมกันเรียนรู้วิธีการแก้ไขและพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรจากตัวอย่างและประสบการขององค์กรขนาดใหญ่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมในองค์กร ที่เกิดจากการร่วมกันสร้างอย่างแท้จริง การสื่อสารที่ไม่ได้มาจากการบอกลงมาเพียงฝ่ายเดียวจากผู้ใหญ่นั้น มีความหมายและสร้างพลังให้กับองค์กรอย่างไร ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ตัวอย่างและสัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อที่จะได้สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ได้กับการทำงานได้ทันที

ผู้เข้าร่วม | Target

ผู้บริหารและพนักงานคนไทยที่ทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น
ผู้บริหารและพนักงานคนไทยที่ต้องการแก้ปัญหาและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร

รูปแบบการสอน | Format

ผู้บริหารและพนักงานคนไทยที่ทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น
ผู้บริหารและพนักงานคนไทยที่ต้องการแก้ปัญหาและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร

* สัมมนาฟรี ใช้ภาษาไทยสำหรับผู้เข้าร่วมคนไทย

กำหนดการ | Program Schedule

08:30 ลงทะเบียน
09:00 เริ่มการอบรม
12:00 จบการอบรม
※ช่วงพักรวมอยู่ระหว่างการอบรม

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นの画像

  ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้น

  หลักสูตรนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้นำคนญี่ปุ่น ได้เข้าใจการทำงานของคนญี่ปุ่นมากขึ้น รวมไปถึงได้แสดงความคิดการทำงานผ่านการต่อเลโก้ ความคิดเห็นบางอย่างที่เราไม่สามารถสื่อสารออกไปตรงๆได้ก็สามารถใช้ตัวเลโก้เป็นตัวแทนความคิดของเราได้ อยากให้ทุกคนได้มาลองเรียนหลักสูตรนี้ค่ะ

  • Course Category
  • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • คุณศวิตา พลไชย พนักงานบริษัทเอกชน
 • ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนの画像

  ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

  คอร์สเรียนหลักสูตรนี้ได้ให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นมากขึ้น ภายในห้องเรียนได้มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันกับคนในกลุ่มได้ด้วยการต่อเลโก้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันที่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันได้ด้วยค่ะ

  • Course Category
  • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • คุณปภาดา กรัตพงษ์ พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณกันตธร วรรณวสุの写真

คุณกันตธร วรรณวสุ

CEO, mediator co., ltd.

ประสบการณ์การเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวม 15 ปี หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซตามะ เมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้เข้าทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้กลับมาประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2009 ได้ก่อตั้ง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ขึ้น เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำ business matching ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่ ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่น ที่ต้องการมาลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทยในระดับนโยบายให้แก่ภาครัฐญี่ปุ่น และในระดับปฏิบัติให้แก่ ภาคเอกชนต่างๆ และเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนในประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นจำนวนมาก

คุณสุรทิน สาธิตเลิศの写真

คุณสุรทิน สาธิตเลิศ

Gallup Certified Strengths Coach & LEGO Serious Play Certified Facilitator

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกการเงิน และการธนาคาร ซึ่งในระหว่างการศึกษาก็ให้ความสนใจด้านจิตวิทยารวมถึงศาสตร์แห่งการเข้าใจและพัฒนาศักยภาพมนุษย์มาโดยตลอด

หลังจบการศึกษาก็ได้เข้าร่วมงานกับองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนามนุษย์ชั้นนำมากมาย อาทิGallup, Ernst & Young, Mitsui & Co. และ Aon Hewitt รวมถึงบริษัทชั้นนำของเมืองไทยอย่าง ThaiBev อีกด้วย นอกเหนือจากนั้น ยังเป็น Gallup Certified Strengths Coach คนแรกของประเทศไทย รวมไปถึงยังได้รับการรับรองเป็น Facilitator เครื่องมือ LEGO® SERIOUS PLAY® ซึ่งได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้พัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างความผูกพันองค์กร การพัฒนาผู้นำ การพัฒนาทีม การพัฒนากลุ่มมีพรสวรรค์เด่นขององค์กร โดยมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการเป็นที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรขนาดใหญ่มากมาย อาทิCPF, Central Retail Group, PTT, Boonrawd Trading, AIS, dtac, Krungsri, Bumrungrad, Michelin, ExxonMobil, Toyota, Sony, Hewlett

Register สมัคร | Register

Course CODE T-1907-T
Course สัมมนาฟรี | เข้าใจความแตกต่าง เข้าถึงความคิด พัฒนาการสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นคนไทยให้มีประสิทธิภาพ (จัดที่ชลบุรี)
Date วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2019
9:00-12:00
Price 0THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place Thai-German Institute (Chonburi)
700/1 Moo 1 Amata City Conburi, Bangna-Trad(57 Km) Rd, Klongtamru, Muang Chonburi 20000

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล