วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019

Project Management Fundamental (หลักสูตร 2 วัน)

 • Course Category
 • บริหารจัดการ

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

คอร์สอบรม Project Management Fundamental (2 วัน)

ในปัจจุบัน หลายธุรกิจมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยหลายองค์กรอาจจะมีการปรับการบริหารงานเป็น Project base และเน้นการ Collaboration แบบข้ามสายงานมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง Project Management Professional (PMP) เป็นวิธีการที่จะช่วยนำโครงการไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ PMP ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะในการบริหารจัดการ stakeholders ซึ่งเป็นเนื้อหาจากหนังสือ Project Management Body of Knowledge (PMBOK) คู่มือสำหรับนักบริหารโครงการมืออาชีพ พร้อมทั้งเรียนรู้ขั้นตอนการลงมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทันทีหลังจบการอบรม

 

ตลอดทั้ง 2 วันของหลักสูตรนี้ ท่านจะได้รับการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ ที่ผ่านการ Certified Project Management Professional (PMP) อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาให้กับหลากหลายองค์กร เหมาะสำหรับผู้ที่มีรับผิดชอบงานบริหารโครงการและผู้นำทีม ที่ต้องการเตรียมพร้อมเพื่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

“เปลี่ยนแนวคิดเป็นกิจกรรม” แนวทางพัฒนานักบริหารโครงการสู่มืออาชีพ

https://miraicampus.com/project-management/

 

* คอร์สฝึกอบรมเรื่อง Project Management มีทั้งหมด 2 คอร์ส สามารถดูรายละเอียดคอร์สที่เกี่ยวข้องได้ ตามลิงก์ด้านล่างนี้

https://miraicampus.com/course/pmp-191125-th/

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

▼Day1
1. Introduction to Project
1-1. Characteristic of Project
1-2. Output & Outcome
1-3. Components of Project Success
※ เรียนรู้แนวคิดและรูปแบบของการบริหารโครงการ ความแตกต่างระหว่าง Out put – Out come เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อสำหรับความสำเร็จของการบริหารโครงการ

2. Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
2-1. Project Manager and Innovator
2-2. Project Life Cycle
2-3. Project Management Knowledge Areas
2-4. Project Management Processes
※เข้าใจความแตกต่างระหว่างบทบาทของ Project Manager และงานประจำ นอกจากนี้ ทำความเข้าใจกับระบบ PMBOK และกระบวนการจัดการโครงการโดยรวม

3. Business Case
3-1. Project Scenario & Business Case Workshop
※Workshop ด้วยกรณีศึกษาที่คัดเลือกมาให้เหมาะกับองค์กรของผู้เข้าอบรม

4. Project Charter
4-1. Why Project Charter?
4-2. Project Objectives
4-3. Assumption & Constraints
4-4. Project Scenario & Project Charter Workshop
※Workshop เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ รูปแบบการตั้งสมมติฐาน และข้อจำกัดของการบริการโคงรการ

5. Project Stakeholder Management
5-1. Why Project Stakeholder Management?
5-2. Identify Stakeholders
5-3. Project Stakeholders
5-4. Manage Stakeholder Expectation
5-5. Stakeholder Strategies
5-6. Project Scenario & Stakeholder Analysis Workshop
※ทำความเข้าใจความเชื่อมโยงและความสำคัญของ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ พร้อมเรียนรู้การบริหารจัดการ

▼Day2
6. Project Scope Management
6-1. Source of Requirements
6-2. Requirement Gathering Techniques and Implementation
6-3. Good Characteristics of Requirements Specification
※ทำความเข้าใจข้อกำหนดสำหรับโครงการและเทคนิคและเทคนิคในการรวบรวมข้อกำหนดเหล่านั้น

7. Create Work Breakdown Structure (WBS)
7-1. Project Scenario & WBS Workshop
※ทำความเข้าใจกับ WBS (Work Breakdown Structure) การแตกย่อย task ของโครงการ และสร้าง WBS จาก business case

8. Project Schedule Management
8-1. Project Estimation Techniques
8-2. Activities Sequencing & Dependency
8-3. Project Scheduling
8-4. Critical Path Method (CPM)
※เรียนรู้ถึงทรัพยากรที่จำเป็นต้องคำนึงถึงและบริหารจัดการ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณโครงการ และทำความเข้าใจกับวิธีการทำแผนงานในรูปแบบของ Gantt Chart

9. Project Risk Management
9-1. Sense of Managing Risk
9-2. Risk Management Planning
9-3. Risk Identification Techniques
9-4. Risk Assessment
9-5. Key Risk Indicator (KRI) & Risk Trigger
9-6. Risk Ownership
9-7. Risk Response Planning
9-8. Risk Monitoring and Control
9-9. Risk Reassessment
9-10. Risk Profile
9-11. Project Scenario & Risk Management Workshop
※แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการวางแนวทางป้องกัน-จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในโครงการ

ผู้เข้าร่วม | Target

・พนักงานที่ส่วนร่วมในการบริหารโครงการ อาทิ Project Manager, Project Team Leader และ Project Coordinator
・พนักงานระดับ Team Lead หรือ Corporate Manager

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย และ Workshop จาก Business Case ที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของท่าน

กำหนดการ | Program Schedule

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562
08:30 ลงทะเบียน
09:00 เริ่มการสัมมนา
16:00 สิ้นสุดการสัมมนา

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นの画像

  เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

  การเป็นหัวหน้าทีม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของการนำพาลูกทีมทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะยอมรับการตัดสินใจของคุณหรือสิ่งที่คุณทำ ในคอร์สนี้ให้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา รวมถึงวิธีการซื้อใจลูกน้อง เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานครับ

  • Course Category
  • บริหารจัดการ
  • คุณหมี พนักงานบริษัทเอกชน
 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นの画像

  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

  สำหรับหัวหน้างานแล้ว การมองเห็นถึงศักยภาพของลูกน้องในทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้รู้ได้ว่าทัศนคติ ความรู้ ความสามารถที่เขามี ควรที่จะวางเขาให้ทำงานแบบไหน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ และให้คำปรึกษาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพได้ค่ะ

  • Course Category
  • บริหารจัดการ
  • คุณพิมพกานต์ เลิศวนัสบดี บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด

Speaker วิทยากร | Speaker

ไพบูลย์ ปัญญายุทธการの写真

ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ

Project Management Trainer and Consultant

Project Management Professional (PMP)® certification พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรขั้นนำเรื่องการบริหารโครงการ ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโครงการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีประสบการณ์การทำงานทั้งในบริษัทสัญชาติไทย บริษัทข้ามชาติ และบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ก่อนจะผันตัวมาเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาเรื่องการบริหารโครงการ (Project Management) ให้องค์กรชั้นนำต่าง ๆ อาทิ PTT ICT Solutions, Betagro, AAOT and EGAT.

Certificates ที่อาจารย์ไพบูลย์ผ่านการ Certified ได้แก่ Project Management Professional (PMP), Certified Information System Security Professional (CISSP), Certified Information Systems Auditor (CISA), International Register Certified Auditor (IRCA) in ISO 27001 Auditor, IT Infrastructure Library (ITIL) Foundation Version 3, Payment Card Industry Professional (PCI-P) และ CompTIA Project+

Register สมัคร | Register

Course CODE pmf-191125-th
Course Project Management Fundamental (หลักสูตร 2 วัน)
Date วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019
9:00-16:00
Price 17,900THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place Jasmine City Hotel
Soi Sukhumvit 23, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล