วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021

สัมมนาออนไลน์ฟรีจาก Meeit.biz | คุณสมบัติที่ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตพึงมี และบทบาทของ IoT ในยุคปัจจุบัน

 • Course Category
 • หลักสูตรฟรี

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

คุณสมบัติที่หัวหน้างานคนไทยจำเป็นต้องมี และบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ขับเคลื่อนภาคการผลิต ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงด้าน “Localization” และ “Visualization” เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากผลกระทบของ COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปี 2563 ส่งผลให้ไลน์การผลิตต้องหามาตรการคุมเข้มต่างๆ เพื่อรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างในการทำงาน การสร้างกฏและแนวทางการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ เป็นเหตุให้การ “Localization” “Visualization” และ “Digitalization” เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากข้อจำกัดทางด้านการเดินทางระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ทำให้ไม่มีพนักงานชาวญี่ปุ่นอยู่ในไลน์การผลิต การทำงานแบบ Remote Working จึงแพร่หลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารโดยการลดการสัมผัส ส่งผลให้หัวหน้างานซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำภาคสนาม จำเป็นต้องมีทักษะและความสามารถในการการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจน โดยไม่อาศัยการสื่อสารที่ใช้เพียงประสบการณ์หรือการกะเกณฑ์เพื่อแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญ

ในการสัมมนาครั้งนี้ เราได้เชิญคุณอรรถพล สนสิริ ที่ปรึกษาระดับหัวหน้า (Chief Consultant) บริษัท JMA Consultants (Thailand) Co., Ltd. ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย และคุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร หัวหน้าฝ่ายบริหารการตลาดและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. ผู้มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้าน Digitalization ให้กับทั้งในและนอกองค์กร มาเป็นวิทยากรเพื่อร่วมพูดคุยในหัวข้อ คุณสมบัติที่ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตในยุคต่อไปจำเป็นต้องมี และบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการผลิต จากกรณีศึกษาของบริษัท HITACHI

Special information: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา จะมีการแนะนำ Lumada Manufacturing Insights โซลูชั่นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพการผลิต เรียนเชิญทุกท่านที่มีความสนใจด้านไคเซ็นและ Visualization ในอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ร่วมรับฟังตลอดการสัมมนาครั้งนี้

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

ผู้เข้าร่วม | Target

・พนักงานคนไทยทั่วไป
・หัวหน้างานคนไทย

รูปแบบการสอน | Format

การสัมมนาออนไลน์

・ การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ทาง Meeit.biz ใช้บริการการประชุมผ่านเว็บ "Zoom" (https://zoom.us/)
- ลูกค้าจะได้รับ URL เพื่อเข้าฟังสัมมนาและรหัสผ่าน จากทีมงานของ Meeot.biz หนึ่งวันก่อนการสัมมนา ในวันสัมมนา กรุณาเข้าร่วมสัมมนาผ่าน URL ที่ทีมงานส่งอีเมลไป พร้อมทั้งป้อนรหัสผ่านตามเมลที่ท่านได้รับ เพื่อเข้าฟังสัมมนา

・ เราจะมีการเปิดช่วง ถาม - ตอบ ระหว่างสัมมนา โดยทุกท่านสามารถส่งคำถามผ่านทาง "Zoom"

・ ผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมฟังสัมมนาด้วย "Zoom"
ทีมงานของ Meeit.biz จะจัดส่ง URL การถ่ายทอดสดสัมมนาบน YouTube ไปยังทุกท่านที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้ หนึ่งวันก่อนการสัมมนา

กำหนดการ | Program Schedule

13.30 เปิดห้องสัมมนาออนไลน์
14.00 เปิดงานสัมมนา
แนะนำ Meeit.biz
1. ความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อการขยายฐานการผลิตในไทย และการสร้างหัวหน้างานคนไทย ในฐานะที่ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
2. กรณีศึกษา การปรับใช้ “Localization” และ “Visualization”
3. คุณสมบัติที่หัวหน้างานคนไทยจำเป็นต้องมี และบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการผลิต
14.55 ช่วงถาม – ตอบ
15.00 ปิดงาน

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนの画像

  ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

  คอร์สเรียนหลักสูตรนี้ได้ให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นมากขึ้น ภายในห้องเรียนได้มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันกับคนในกลุ่มได้ด้วยการต่อเลโก้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันที่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันได้ด้วยค่ะ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณปภาดา กรัตพงษ์ พนักงานบริษัทเอกชน
 • ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นの画像

  ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้น

  หลักสูตรนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้นำคนญี่ปุ่น ได้เข้าใจการทำงานของคนญี่ปุ่นมากขึ้น รวมไปถึงได้แสดงความคิดการทำงานผ่านการต่อเลโก้ ความคิดเห็นบางอย่างที่เราไม่สามารถสื่อสารออกไปตรงๆได้ก็สามารถใช้ตัวเลโก้เป็นตัวแทนความคิดของเราได้ อยากให้ทุกคนได้มาลองเรียนหลักสูตรนี้ค่ะ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณศวิตา พลไชย พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณสมศักดิ์ กาญจนาคารの写真

คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร

Chief Marketing/General Manager, Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการตลาดและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮิตาชิเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลลูกค้าหลักของประเทศไทยและภาครัฐในธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ ICT, IOT เป็นต้น ความรับผิดชอบของเขายังครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ในประเทศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุระกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประสบการณ์การทำงานในสาขาเทคโนโลยีในต่างประเทศกว่า 17 ปีและ 14 ปีในระดับบริหารในกลุ่ม บริษัท ฮิตาชิ

อรรถพล สนสิริの写真

อรรถพล สนสิริ

Chief Consultant, JMA Consultants (Thailand) Co., Ltd.

จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทำงานในตำแหน่งวิศกรรมประจำโรงงานจนถึงตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน มีความสนใจเครื่องการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานอุตสาหกรรม ปี 2011 เข้าทำงานที่ บริษัท JMA Consultants (Thailand) Co., Ltd. บริษัทในเครือของ Japan Management Association ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นองค์กรที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยและ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานอตุสาหกรรมและการบริหารจัดการ มีผลงานในการเป็นวิทยากรและทีปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำ ทั้งจากประเทศไทยและญี่ปุ่นมากมาย

Register สมัคร | Register

Course CODE mbz-210225-th
Course สัมมนาออนไลน์ฟรีจาก Meeit.biz | คุณสมบัติที่ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตพึงมี และบทบาทของ IoT ในยุคปัจจุบัน
Date วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021
14:00-15:00
Price 0THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place Meeit.biz | Webinar (online)
Major Tower Thonglor Fl.10, 141 Soi Thonglor 10, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 THAILAND

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล