วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019

หลักการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานสูงสุด

 • Course Category
 • บริหารจัดการ

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

หลักการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานสูงสุด

บทบาทที่สำคัญของหัวหน้างาน คือ การดูแลลูกน้องและคนในทีมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หลายครั้งที่หัวหน้างานยังคงหา ‘ชุดความคิด’ ที่ถูกต้องในการวิเคราะห์ พัฒนา และเพิ่มศักยภาพของสมาชิกภายในทีมไม่พบ ซึ่งการโค้ช (Coaching) ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกใช้ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้อย่างเห็นได้ชัด ร่วมกันเรียนรู้หลักการและวิธีการสอนงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ coaching

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. เรียนรู้ทักษะการโค้ชที่สําคัญ
การโค้ช คือเครื่องมือที่จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของทีมงานได้อย่างเด่นชัด ซึ่งหัวหน้างานจําเป็นที่จะต้องเข้าใจความแตกต่างของการโค้ช การเป็นพี่เลี้ยง และการสอนงานในรูปแบบต่างๆ เสียก่อน เพื่อที่จะได้เข้าใจ แยกแยะ และสามารถเลือกใช้จังหวะในการโค้ชได้อย่างเหมาะสม
- Coaching Concept : ทักษะสําคัญการเป็น Coach / วิเคราะห์ (Analyze) - พัฒนา (Develop) - ได้ผลงาน (Performance)
- Coaching : การวิเคราะห์รายบุคคล เพื่อการพัฒนา มอบหมายงาน การสั่งงาน / AR Model - 4 Step Model

2. เรียนร้จูิตวิทยาการโน้มน้าวใจเพื่อจูงใจทีมงาน
หากหัวหน้างานมีความรู้ในเรื่องของการโน้มน้าวใจและฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ ก็จะสามารถช่วยเปลี่ยนบทสนทนาที่เต็มไปด้วยอารมณ์เชิงลบภายในทีม ให้เป็นพลังสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย
- จิตวิทยาการโน้มน้าว : สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง : ACE (Appreciate : Coach : Encourage) / จิตวิทยาการจูงใจอย่างสรรค์
- On the Job Training : จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ / Who - What - How : เทคนิควางแผนก่อนการสอน

3. เข้าใจเทคนิคการสอนงานในรูป แบบต่างๆ
เทคนิคการสอนงานมีหลายแบบ หัวหน้างานมีความจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจเทคนิคเหล่านั้นให้มากที่สุด เพื่อที่จะเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา
- เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ : การสอนวิชาการ / การสอนทักษะการปฏิบัติงาน / การสอนแบบ O-L-E Technique

ผู้เข้าร่วม | Target

พนักงานคนไทยในสายการผลิต เช่น ซุปเปอร์ไวเซอร์/
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการมือใหม่

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย (จำกัดจำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

13:30 ลงทะเบียน
14:00 เริ่มการอบรม
17:30 Q&A
18:00 จบการอบรม

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นの画像

  เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

  การเป็นหัวหน้าทีม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของการนำพาลูกทีมทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะยอมรับการตัดสินใจของคุณหรือสิ่งที่คุณทำ ในคอร์สนี้ให้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา รวมถึงวิธีการซื้อใจลูกน้อง เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานครับ

  • Course Category
  • บริหารจัดการ
  • คุณหมี พนักงานบริษัทเอกชน
 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นの画像

  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

  สำหรับหัวหน้างานแล้ว การมองเห็นถึงศักยภาพของลูกน้องในทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้รู้ได้ว่าทัศนคติ ความรู้ ความสามารถที่เขามี ควรที่จะวางเขาให้ทำงานแบบไหน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ และให้คำปรึกษาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพได้ค่ะ

  • Course Category
  • บริหารจัดการ
  • คุณพิมพกานต์ เลิศวนัสบดี บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณจุลชัย จุลเจือの写真

คุณจุลชัย จุลเจือ

Executive Director, The Institute of High Performance Co.,Ltd.

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และยังเป็นวิทยากรพิเศษขององค์กรเอกชนขนาดใหญ่ เช่น การบินไทย และ โตโยต้า เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นวิทยากร ประจำหลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) มีความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกอบรมผู้นำ (Leadership) การพัฒนาและโค้ชผู้ใต้บัญชา (Training and Coaching) และการสร้างทีม (Team Building) โดยสอนจากประสบการณ์จริง

นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการส่งระบบประเมินผลบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเอกชนขนาดใหญ่เป็นเวลาหลายปี

Register สมัคร | Register

Course CODE M-1902-T
Course หลักการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานสูงสุด
Date วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019
14:00-18:00
Price 5,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล