วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019

Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ

 • Course Category
 • การเงิน-บัญชี, กฎหมายและแรงงาน

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ

Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ

Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ

horensoDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆDummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ
2. Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ
3. Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ
* Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ

ผู้เข้าร่วม | Target

Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ

รูปแบบการสอน | Format

Dummy | บรรยายและ workshop (จำนวนจำกัด 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

00:00 - 00:00 Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ
00:00 - 00:00 Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ
00:00 - 00:00 Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในบริษัทの画像

  สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในบริษัท

  ผู้บริหารหรือพนักงานคนญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาประจำที่ไทยจะไม่เข้าใจเรื่องการใช้เอกสารหรือขอเอกสารต่างๆในการยื่นภาษีของบริษัท ทำให้เกิดปัญหาและมีความเสียหายเกิดขึ้นตามมา การเรียนในครั้งนี้วิทยากรได้ให้แนวทางการรับมือกับปัญหาในเรื่องนี้ รวมไปถึงการเตรียมพร้อมกับการตรวจสอบของสรรพากรด้วยค่ะ

  • Course Category
  • การเงิน-บัญชี, กฎหมายและแรงงาน
  • คุณศรีสุดา เครือแก้ว พนักงานบริษัทเอกชน
 • ตีความถูกประเภท ก็ลดภาษีที่ต้องจ่ายได้ ขอบคุณวิทยากรมากค่ะの画像

  ตีความถูกประเภท ก็ลดภาษีที่ต้องจ่ายได้ ขอบคุณวิทยากรมากค่ะ

  ที่มาให้ความรู้เรื่องการตีความรายการที่ต้องเสียภาษีแบบต่าง ๆ อย่างเข้าใจง่าย ชำระภาษีได้ถูกต้องตรงประเภทแบบนี้ฝ่ายบัญชีน่าจะเพิ่มยอดได้อีกเยอะเลย

  • Course Category
  • การเงิน-บัญชี, กฎหมายและแรงงาน
  • คุณกรณิศ สันติธรรมสถิต พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณกันตธร วรรณวสุの写真

คุณกันตธร วรรณวสุ

CEO, mediator co., ltd.

ประสบการณ์การเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวม 15 ปี หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซตามะ เมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้เข้าทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้กลับมาประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2009 ได้ก่อตั้ง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ขึ้น เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำ business matching ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่ ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่น ที่ต้องการมาลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทยในระดับนโยบายให้แก่ภาครัฐญี่ปุ่น และในระดับปฏิบัติให้แก่ ภาคเอกชนต่างๆ และเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนในประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นจำนวนมาก

Register สมัคร | Register

Course CODE Dummy-00
Course Dummy | ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ ประโยคนี้เป็นคนบ้า ๆ บอ ๆ
Date วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019
9:00-12:00
Price 10THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย | Thai
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล