วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2020

สัมมนาออนไลน์ “ติดปีก SMEs ไทย ไปสู่ตลาดโลก”【ครั้งที่ 2 แบรนด์ KUNNA】โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)

 • Course Category
 • หลักสูตรฟรี

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

“ติดปีก SMEs ไทย ไปสู่ตลาดโลก” โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)

ปัจจุบันรัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพ เข้าถึงเทคโนโลยี และสามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย จำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีสมรรถนะในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล จึงจัดกิจกรรมพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ-ทักษะด้านการบริหาร การทำตลาด และการค้ากับต่างประเทศ ด้วยสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ติดปีก SMEs ไทย ไปสู่ตลาดโลก” มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจกับตลาดต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ในสัมมนา “ติดปีก SMEs ไทย ไปสู่ตลาดโลก” ครั้งที่ 2 ผู้ประกอบการที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ คือ คุณณชา จึงกานต์กุล เจ้าของแบรนด์ KUNNA (คันนา) ผลไม้อบแห้งและขนมแปรรูปเพื่อสุขภาพเกรดพรีเมี่ยม ของฝากยอดนิยมและเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และรัสเซีย


หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และทักษะด้านการบริหาร การทำตลาดและการค้ากับต่างประเทศ
2. แนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วม | Target

ผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทั่วไปที่สนใจธุรกิจการส่งออกต่างประเทศ

รูปแบบการสอน | Format

การสัมมนาออนไลน์ (Facebook Live)

> การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ เป็นการสัมมนาทาง Facebook Live ผ่านทาง “DIProm Station - สถานีดีพร้อม” https://www.facebook.com/dipromstation/
ลูกค้าจะได้รับ URL เพื่อเข้าฟังสัมมนา จากทีมงานหนึ่งวันก่อนการสัมมนา ในวันสัมมนา กรุณาเข้าร่วมสัมมนาผ่าน URL ที่ทีมงานส่งอีเมลไป เพื่อเข้าฟังสัมมนา

กำหนดการ | Program Schedule

13:30 เปิดห้องสัมมนา
14:00 เริ่มการบรรยาย
14:45 ถาม ตอบ
15:00 จบการสัมมนา

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนの画像

  ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

  คอร์สเรียนหลักสูตรนี้ได้ให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นมากขึ้น ภายในห้องเรียนได้มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันกับคนในกลุ่มได้ด้วยการต่อเลโก้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันที่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันได้ด้วยค่ะ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณปภาดา กรัตพงษ์ พนักงานบริษัทเอกชน
 • ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นの画像

  ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้น

  หลักสูตรนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้นำคนญี่ปุ่น ได้เข้าใจการทำงานของคนญี่ปุ่นมากขึ้น รวมไปถึงได้แสดงความคิดการทำงานผ่านการต่อเลโก้ ความคิดเห็นบางอย่างที่เราไม่สามารถสื่อสารออกไปตรงๆได้ก็สามารถใช้ตัวเลโก้เป็นตัวแทนความคิดของเราได้ อยากให้ทุกคนได้มาลองเรียนหลักสูตรนี้ค่ะ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณศวิตา พลไชย พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณณชา จึงกานต์กุลの写真

คุณณชา จึงกานต์กุล

CEO & Founder, Kunna Groceries Co., Ltd.

KUNNA ก่อตั้งด้วยความตั้งใจอยากจะทำขนมที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ ในแบบที่คนในครอบครัวทานได้ โดยแนวคิดหลักของแบรนด์ในการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการ ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนา ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพเกรดพรีเมี่ยม ก้าวสู่ตลาดระดับโลก ด้วยการบุกเบิกตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และตัวแทนการค้า โดยใช้จุดแข็งจากการที่แบรนด์เป็นที่รู้จักอยู่แล้วในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และรัสเซีย รวมทั้งการได้รับความสนใจและชื่นชอบจากผู้บริโภคเป็นทุนเดิม

Register สมัคร | Register

Course CODE dip-200805-th
Course สัมมนาออนไลน์ “ติดปีก SMEs ไทย ไปสู่ตลาดโลก”【ครั้งที่ 2 แบรนด์ KUNNA】โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)
Date วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2020
14:00-15:00
Price 0THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place DIProm Station | Facebook Live
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล