วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020

การทำงานเชิงรุกและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

 • Course Category
 • พื้นฐานการทำงาน

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

การทำงานเชิงรุกและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

การทำงานจะไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเลย หากบุคลากรขององค์กรต้องยุ่งเหยิงกับการใช้ชีวิตในวังวนของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซาก ๆ จากการที่ชีวิตมีแต่เรื่องด่วนจนถึงด่วนที่สุด ค้นพบทางออกด้วยการจัดระเบียบและวางแผนการใช้เวลาให้สอดคล้องกับเป้าหมายงาน เป้าหมายชีวิต โดยใช้เทคนิคการบริหารเวลาด้วย Mindset ที่ถูกต้อง พร้อมปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุก (Proactive) ฝึกฝนด้วยกิจกรรมระหว่างการอบรม อาทิ กิจกรรมพัฒนาความคิดเชิงบวก การบริหารตารางงานประจำสัปดาห์อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. เรียนรู้ความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการบริหารเวลาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
เป้าหมายงานและเป้าหมายชีวิตส่วนสำคัญที่ส่งผลโดยตรงกับการบริหารเวลา หากเรากำหนดเป้าหมายทั้งสองได้อย่างชัดเจน ก็จะสามารถประเมินความเร่งด่วนและความสำคัญของงานเพื่อสามารถวางแผนการจัดการเวลาให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เข้าใจการทำงานเชิงรุก (Proactive) และความสำคัญของ Mindset ที่ถูกต้องในการบริหารเวลา
เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Proactive กับ Reactive ทำความรู้จักเครื่องมือเสริมสร้าง Proactive และ Initiative ที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน

3. รู้จักหลักการและเทคนิคสำคัญของการบริหารเวลา
การบริหารเวลาโดยใช้หลักความสำคัญและความเร่งด่วน หลัก Focus และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 4 มิติ พร้อมกิจกรรมระหว่างอบรม ที่ช่วงสร้างความเข้าใจในหลักการบริหารเวลา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้กลับไปใช้ได้จริงในทันที

ผู้เข้าร่วม | Target

เหมาะสำหรับพนักงานระดับบริหารและหัวหน้างาน ที่ต้องดูแลทั้งงานประจำและและต้องแบ่งเวลาในการบริการจัดการทีม รวมถึงพนักงานกลุ่ม High Performance ที่เตรียมตัวสู่การเป็นผู้บริหาร

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย และกิจกรรม (จำกัดจำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

08:30 ลงทะเบียน
09:00 สัมมนาช่วงเช้า
12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 สัมมนาช่วงบ่าย
16:00 จบการอบรม
※ช่วงพักเบรค อยู่ระหว่างสัมมนาแต่ละช่วง

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นの画像

  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

  สำหรับหัวหน้างานแล้ว การมองเห็นถึงศักยภาพของลูกน้องในทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้รู้ได้ว่าทัศนคติ ความรู้ ความสามารถที่เขามี ควรที่จะวางเขาให้ทำงานแบบไหน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ และให้คำปรึกษาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพได้ค่ะ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • คุณพิมพกานต์ เลิศวนัสบดี บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
 • เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นの画像

  เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

  การเป็นหัวหน้าทีม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของการนำพาลูกทีมทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะยอมรับการตัดสินใจของคุณหรือสิ่งที่คุณทำ ในคอร์สนี้ให้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา รวมถึงวิธีการซื้อใจลูกน้อง เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานครับ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • คุณหมี พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

สุรเจต เกิดศุขの写真

สุรเจต เกิดศุข

Managing Director - Utalent (Thailand) Co., Ltd.

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และได้ศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมอีกหนึ่งแขนง ในสาขาการจัดการธุรกิจ ณ Warwick University ประเทศอังกฤษ

ก่อนจะผันตนเองมาเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ท่านเคยร่วมงานกับกับ 9 บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดาวเคมิคอล จำกัด ในตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ด้านประสบการณ์การเป็นวิทยากรฝึกอบรม อาจารย์สุรเจตเคยเป็นวิทยาให้กับองค์กรชั้นนำมากมา อาทิ SCG, Totota Motor (Thailand), PTT และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Register สมัคร | Register

Course CODE M-2002-T
Course การทำงานเชิงรุกและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
Date วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020
9:00-16:00
Price 5,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล