วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020

การบริหารพอร์ททีมขายไม่ได้ยากอย่างที่คิด

 • Course Category
 • เซลส์เทคนิค

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

การบริหารพอร์ททีมขายไม่ได้ยากอย่างที่คิด

ด้วยสถานการณ์การแข่งขันกันอย่างสูงของสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบริหารการขายนั้นคือ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์ลูกค้า ไปจนถึงการสร้างทีมขายที่มีความเข้าใจในจุดแข็งของผลิตภัณฑ์และนำเสนอได้อย่างตรงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขององค์กร

 

ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการบริหารพอร์ททีมขาย ด้วยการวิเคราะห์ การกำหนดเป้าหมายและวิธีการที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการขาย ตลอดจนเข้าใจแนวความคิดในการเลือกกลุ่มลูกค้าสงสัยเพื่อสร้างโอกาสการขายและเทคนิคการขายที่เหมาะสม ทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากซื้อโดยไม่ต้องยัดเยียดหรือลดราคาแต่เพียงอย่างเดียว

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. รู้วิธีการบริหารพอร์ตทีมขาย
ทีมขายที่ดีสามารถสร้างได้ ด้วยการฝึกฝนให้คิด วิเคราะห์ เพื่อสร้างให้เกิดชุดความคิดที่ดี มีการวางเป้าหมายและวิธีการที่ชัดเจน รวมไปถึงต้องมีการบริหารพอร์ตทีมขายที่ดี เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ

2. รู้วิธีการเลือกกลุ่มลูกค้าต้องสงสัยเพื่อสร้างโอกาสการขาย
ลักษณะการขายของญี่ปุ่นและประเทศไทยมีความแตกต่างกันมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีชุดความคิดในการเลือกกลุ่มลูกค้าต้องสงสัยให้เหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

3. รู้วิธีเทคนิคการขายโดยใช้คำถามเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย
การเพิ่มทักษะให้สมาชิกทีมขายเป็นมืออาชีพจะช่วยให้ทีมขายประสบความสำเร็จในการขายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รู้จักเทคนิคการขายที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากซื้อและผู้ขายไม่ต้องยัดเยียดหรือลดราคาแต่เพียงอย่างเดียว

ผู้เข้าร่วม | Target

เหมาะสำหรับพนักงานคนไทยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย และกิจกรรม (จำกัดจำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

08:30 ลงทะเบียน
09:00 สัมมนาช่วงเช้า
12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 สัมมนาช่วงบ่าย
16:00 จบการอบรม
※ช่วงพักเบรค อยู่ระหว่างสัมมนาแต่ละช่วง

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • เนื้อหาดี เพราะวิทยากรมีความรู้มากの画像

  เนื้อหาดี เพราะวิทยากรมีความรู้มาก

  ได้เรียนรู้เทคนิควิธีต่างๆที่ปิดการขายได้ง่ายๆ เช่น การพูดเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้าที่มีหลักจิตวิทยาเข้ามาร่วมด้วย ทำให้รู้ได้ว่าตอนนี้ลูกค้ากำลังคิดอะไร หรือกำลังรู้สึกอะไรในขณะที่เรากำลังเปิดการขายอยู่ วิธีนี้สามารถต่อยอดนำไปใช้ในการทำงานได้ค่ะ

  • Course Category
  • เซลส์เทคนิค
  • คุณปภาวี อมรนพรัตนกุล พนักงานบริษัทเอกชน
 • เป็นชั่วโมงที่ทำให้คิดได้の画像

  เป็นชั่วโมงที่ทำให้คิดได้

  ส่วนใหญ่พนักงานขายในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทยไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการขาย เพราะไม่ขยายฐานลูกค้านอกจากบริษัทญี่ปุ่นด้วยกันเอง คอร์สสัมมนานี้ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการขายต่างๆที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ค่ะ

  • Course Category
  • เซลส์เทคนิค
  • คุณภัสส์ศา ธนพัตชยางกูร บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จํากัด

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณประณัย ศานติวงษ์การの写真

คุณประณัย ศานติวงษ์การ

Regional Consultant - Mercuri International, Thaialnd

ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาธุรกิจ และบริหารจัดการร้านสาขามากกว่า 30 สาขา ตลอดระยะเวลา 9 ปี อีกทั้ง ประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติของเอเซีย ทำให้คุณโจ้ - ประณัย ศานติวงษ์การ มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาและวางแผนเพื่อการบริหารจัดการแผนการตลาดของสินค้า-บริการต่าง ๆ ไปยังกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการ

Register สมัคร | Register

Course CODE I-2003-T
Course การบริหารพอร์ททีมขายไม่ได้ยากอย่างที่คิด
Date วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020
9:00-16:00
Price 5,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล