วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019

การบริหารที่มีเป้าหมายสู่ความสำเร็จด้วยวงจร THINK-ACT-LEARN-Res (PDCA)

 • Course Category
 • พื้นฐานการทำงาน

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

การบริหารที่มีเป้าหมายสู่ความสำเร็จด้วยวงจร THINK-ACT-LEARN-Res (PDCA)

บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่กำลังพยายามปรับตัวเข้าสู่การ Localization หรือการถ่ายโอนอำนาจในการบริหารให้กับคนไทย ซึ่งการสร้าง ‘ผู้บริหารคนไทย’ ขึ้นมาทดแทนคนญี่ปุ่น ถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะทำให้ การ Localization ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อเป็นนักบริหารเพื่อสร้างผลสำเร็จผ่านวงจรการทำงานแบบ PDCA หรือ THINK-ACT-LEARN-Res. ‘อย่าทำงานเพื่องาน แต่ทำงานเพื่อค้นพบคุณค่าของตัวเอง เพื่อที่ตัวเองและคนอื่นจะได้ทำงานอย่างมีความสุข' จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. เรียนรู้หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เข้าใจจุดแข็งของตนเอง และรู้จักการใช้จุดแข็งของลูกน้องในทีมในการสร้างผลลัพธ์ให้กับงาน
3. เรียนรู้วงจรในการบริหารจัดการงานไปพร้อมๆกับการค้นหาคุณค่าและความสุขในการทำงาน

ผู้เข้าร่วม | Target

เหมาะสำหรับพนักงานคนไทยระดับบริหารที่มีอายุการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น 5-10 ปี

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย (จำกัด จำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

13:30 ลงทะเบียน
14:00 เริ่มการอบรม
17:30 Q&A
18:00 จบการอบรม

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานの画像

  เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

  ทำให้ได้รู้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นคือการรายงาน การติดต่อ การปรึกษา หลังจากที่ได้เรียนจะนำสิ่งที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดการสื่อสาร การประสานงานในทีมมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นครับ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • คุณธนากร ขันทอง พนักงานบริษัทเอกชน
 • ข้อมูลที่ได้รับ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันの画像

  ข้อมูลที่ได้รับ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

  ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับงานด่วน งานแทรกเข้ามา ทำให้ไม่สามารถรับผิดชอบต่องานที่ได้รับไม่ได้ประสิทธิภาพ การลำดับความสำคัญว่างานไหนเป็นงานด่วน งานไหนเป็นงานสำคัญ รวมไปถึงการให้เวลาจัดการทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวด้วยค่ะ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • นางสาวดวงพร แก้วกงพาน พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณฉวีวงศ์ บวรกีรติขจรの写真

คุณฉวีวงศ์ บวรกีรติขจร

Chief Consultant, JMA Consultants (Thailand) Co., Ltd.

ที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์จริงในการบริหารเพื่อสร้างผลสำเร็จที่หลากหลาย ทั้งในบริษัทญี่ปุ่นและองค์กรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสองแห่ง ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจาก Graduate School of International Studies มหาวิทยาลัย International Economics Tokyo International University ประเทศญี่ปุ่น และได้ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเคยดำรงตำแหน่ง Marketing Manager ของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและตำแหน่ง QMR ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สัญชาติและได้ทำงานในฐานะ Consultant ของ JMAC Thailand ตั้งแต่ปีค.ศ. 2004 เป็นต้นมา

Register สมัคร | Register

Course CODE I-1907-T
Course การบริหารที่มีเป้าหมายสู่ความสำเร็จด้วยวงจร THINK-ACT-LEARN-Res (PDCA)
Date วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019
14:00-18:00
Price 5,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล