วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019

รู้จักวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานของคนญี่ปุ่น

 • Course Category
 • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

รู้จักวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานของคนญี่ปุ่น

เข้าใจถึงที่มาที่ไปของผู้บริหารและพนักงานคนญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาทำงานในประเทศไทย (Japanese Expatriate) ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานของคนญี่ปุ่นผ่านประวัติศาสตร์ แนวคิดทางการศึกษา โครงสร้างทางสังคม และค่านิยมที่คนญี่ปุ่นยึดถือ รวมถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างกับคนไทย พร้อมทั้งหาวิธีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเข้าใจความแตกต่างเพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อเข้าใจค่านิยมในการทำงานของคนญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง

2. ตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นที่คนไทยเข้าใจได้ยาก

3. เข้าใจคนญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาประจำในประเทศไทย พร้อมปรับมุมมองเพื่อการร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วม | Target

เหมาะสำหรับพนักงานคนไทยทุกคนที่ทำงานในองค์กรญี่ปุ่น

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย (จำกัดจำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

13:30 ลงทะเบียน
14:00 เริ่มการอบรม
17:30 Q&A
18:00 จบการอบรม

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานの画像

  เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

  ทำให้ได้รู้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นคือการรายงาน การติดต่อ การปรึกษา หลังจากที่ได้เรียนจะนำสิ่งที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดการสื่อสาร การประสานงานในทีมมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นครับ

  • Course Category
  • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • คุณธนากร ขันทอง พนักงานบริษัทเอกชน
 • ข้อมูลที่ได้รับ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันの画像

  ข้อมูลที่ได้รับ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

  ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับงานด่วน งานแทรกเข้ามา ทำให้ไม่สามารถรับผิดชอบต่องานที่ได้รับไม่ได้ประสิทธิภาพ การลำดับความสำคัญว่างานไหนเป็นงานด่วน งานไหนเป็นงานสำคัญ รวมไปถึงการให้เวลาจัดการทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวด้วยค่ะ

  • Course Category
  • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • นางสาวดวงพร แก้วกงพาน พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณกันตธร วรรณวสุの写真

คุณกันตธร วรรณวสุ

CEO, mediator co., ltd.

ประสบการณ์การเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวม 15 ปี หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซตามะ เมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้เข้าทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้กลับมาประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2009 ได้ก่อตั้ง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ขึ้น เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำ business matching ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่ ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่น ที่ต้องการมาลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทยในระดับนโยบายให้แก่ภาครัฐญี่ปุ่น และในระดับปฏิบัติให้แก่ ภาคเอกชนต่างๆ และเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนในประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นจำนวนมาก

Register สมัคร | Register

Course CODE A-1811-T
Course รู้จักวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานของคนญี่ปุ่น
Date วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019
14:00-18:00
Price 5,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล