Blog mirai people ep.1 | 3 สิ่งที่พนักงานคนไทยอยากให้คนญี่ปุ่นที่ทำงานด้วยกันได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากที่สุด

2019年03月11日 (月)

ภาษาไทย
mirai people ep.1 | 3 สิ่งที่พนักงานคนไทยอยากให้คนญี่ปุ่นที่ทำงานด้วยกันได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากที่สุดのメイン画像

คนไทยส่วนใหญ่มักจะมีทัศนคติที่ดีและมักมีภาพลักษณ์ว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนเก่ง ฉลาด และมีวินัยทุกคน แต่คนญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ต่างจากคนประเทศอื่น ทุกที่ย่อมต้องมีทั้งคนเก่งและคนไม่เก่ง มีทั้งสิ่งที่ถนัดและไม่ถนัดเป็นธรรมดา

ผมได้ลองทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจดูว่า คนไทยและคนญี่ปุ่นที่ทำงานด้วยกันนั้นต่างฝ่ายต่างคิดอะไรกันอยู่ ตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมาผมสามารถรวบรวมได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างและได้ผลที่น่าสนใจมาก จึงอยากนำมาทยอยเล่าให้ทุกคนอ่านกันครับ

ความในใจของคนไทยที่ทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น

แบบสอบถามที่ผมออกแบบให้สำหรับพนักงานคนไทย มีคำถามหนึ่งที่ผมถามว่า ‘กรุณาเลือกสิ่งที่ท่านอยากให้พนักงานชาวญี่ปุ่นได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและแนวคิดในการทำงานของคนไทย และนำไปปรับปรุงการทำงานร่วมกับคนไทยให้ดีขึ้น’ ซึ่งมี 3 คำตอบที่ถูกเลือกมากที่สุดดังนี้

1. อยากให้คนญี่ปุ่นเข้าใจความแตกต่างของค่านิยมและทัศนคติที่มีต่อการทำงานของคนไทย

2. เข้าใจวิธีการสื่อสารเรื่องการสั่งงานให้พนักงานคนไทย สามารถอธิบายให้คนไทยเข้าใจสิ่งที่ต้องการได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

3. การวางแผนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานระยะยาวให้พนักงานคนไทย

คนญี่ปุ่นขาดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติที่มีต่อการทำงานของคนไทย

จากผลของแบบสอบถามที่บอกว่าคนญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาทำงานที่ประเทศไทยมักไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกคนไทย สื่อสารสั่งงานก็ไม่เก่ง และไม่ช่วยคิดวาง career path ให้กับพนักงานคนไทยนั้น มีสาเหตุหลักมาจาก 1. ระบบ HR ของบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องมีการสลับเปลี่ยนหน้าที่กันทุก 3-5 ปี และ 2. การขาดการพัฒนาระบบการฝึกอบรมพนักงานคนญี่ปุ่นของทางบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นแต่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายบริษัทลูกหลายประเทศทั่วโลก เช่น บริษัทในเครือ Toyota ที่มีระบบการฝึกอบรมคนญี่ปุ่นก่อนที่จะส่งไปทำงานต่างประเทศค่อนข้างดีมาก

บริษัทญี่ปุ่นที่มีบริษัทลูกในต่างประเทศเพียงแค่ 2-3 ประเทศ มักจะไม่มีการพัฒนาระบบฝึกอบรมคนญี่ปุ่นก่อนส่งไปประจำที่ต่างประเทศ รวมทั้งหลังจากที่มาประจำในประเทศไทยแล้ว ก็ไม่มีการจัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติและประเพณีเกี่ยวกับคนไทยอย่างจริงจัง เลยทำให้คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ต้องเริ่มทำงานในสภาพที่ไม่มีข้อมูลประกอบอะไรเลย และระยะเวลาส่งมอบงานกับคนก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่ก็จะสั้นมากเพียงแค่ 1-2 สัปดาห์ แค่พาไปพบลูกค้าแนะนำให้รู้จักคนที่มาประจำการใหม่ก็หมดเวลาต้องเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นแล้ว และปล่อยให้คนญี่ปุ่นที่มาประจำการใหม่ลุยเดี่ยวด้วยตัวลำพัง

ตอนต่อไปผมจะเล่าถึงประเภทต่างๆของคนญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาทำงานในประเทศไทยครับ

kantatorn Wannawasuの画像
執筆 kantatorn Wannawasu

在日経験通算15年。2004 年埼玉大学工学部卒業後、在京タイ王国大使館工業部へ入館。タイ国の王室関係者や省庁関係者のアテンドや通訳を行い、タイ帰国後の2009 年にMEDIATOR CO., LTD. を設立。日本貿易振興機構(JETRO)や福岡県などの日本政府機関、地方自治体の仕事を請け負う。 ประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 15 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไซตามะ ทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว แล้วกลับมาประเทศไทยเพื่อก่อตั้ง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำ business matching ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

Related Article 関連ブログ|Related Article

mirai campus news letter

『mirai campus news letter』は毎月1回、mirai campusの最新情報をお届けするメールマガジンです。 タイでのビジネスに役立つ様々なテーマで開催される講座や取材記事コンテンツをお送りします。 購読をご希望の方は、右記よりご登録ください。