Blog สร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นหนึ่งด้วยLEGO® SERIOUS PLAY® กระบวนการกระตุ้นและปลดล็อคความคิดที่นานาชาติยอมรับ

วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 2019

ความรู้และการแบ่งปัน
สร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นหนึ่งด้วยLEGO® SERIOUS PLAY® กระบวนการกระตุ้นและปลดล็อคความคิดที่นานาชาติยอมรับのメイン画像

คุณกำลังปวดหัวกับกำแพงที่ล่องหนที่กั้นระหว่างคุณกับพนักงานอยู่หรือไม่

ปากบอกว่าเข้าใจ ทั้งๆที่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น อัตราการลาออกก็ไม่ลดลง แถมยังรู้สึกว่าไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างตัวเองกับพนักงาน ไม่มีทีมเวิร์กในที่ทำงาน อยากให้พนักงานมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานเข้าใจวิสัยทัศน์ขององกรค์ เหล่านี้คือปัญหาขององค์กรต่างๆ รวมถึงองกรค์สัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย

ดังนั้นจึงอยากขอแนะนำหลักสูตรสำหรับ Team Building โดยการใช้กระบวนการที่ชื่อว่า LEGO® SERIOUS PLAY® เป็นการนำตัวต่อเลโก้เข้าใช้ในการพัฒนาการคิดและการสื่อสาร มากกว่าการใช้เพียงแค่คำพูด เหมาะมากสำหรับการทำงานกับผู้ร่วมงานที่มาจากต่างเชื้อชาติ หรือแม้แต่ผู้ร่วมงานจากต่างที่มาและวิธีคิด

สารบัญ
1. LEGO® SERIOUS PLAY® คืออะไร
2. ข้อดีของการนำ LEGO® SERIOUS PLAY® มาใช้ในองค์กร
3. พลังของการสื่อสารความคิดผ่าน LEGO® SERIOUS PLAY®
4. หลักสูตรเพื่อการสร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นหนึ่ง สามารถเข้าร่วมได้ด้วยเพียง 5 คนจากองค์กรของคุณ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2019

LEGO® SERIOUS PLAY® คืออะไร

LEGO® SERIOUS PLAY® คือกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นในปี 2001 โดยบริษัทเลโก้ บริษัทสัญชาติเดนมาร์ค เป็นกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การช่วยสนับสนุนและสร้างประสิทธิภาพในการคิดและการสื่อสารในองค์กรให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ นำไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผน สร้างกลยุทธ์ และตั้งเป้าหมาย ใช้ความสอดคล้องทางความคิดเพื่อนำไปสร้างพลังให้องค์กร

“ตัวต่อเลโก้นี่มันเป็นของเล่นไม่ใช่เหรอ?”
“เป็นแค่ของเล่น จะแก้ปัญหาหรือช่วยการสื่อสารได้ยังไง?”
หลายๆคนคงจะมีคำถามแบบนี้ใช่หรือไม่

แต่ขอเพียงคุณลองเริ่มลงมือทำ คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังของตัวต่อเหล่านี้อย่างแน่นอน

LEGO® SERIOUS PLAY® Workshop จะถูกดำเนินด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางมาแล้ว ผู้เข้าร่วมจะต้องต่อเลโก้ตามโจทย์ที่ได้รับ แล้วนำมาแชร์ให้ผู้ร่วมงานท่านอื่นฟัง หากมองผ่านๆ อาจจะเห็นเป็นแค่ชิ้นงานจากตัวต่อเลโก้ที่ไม่มีความหมายอะไร แต่ในตัวต่อนั้นมีเรื่องราว มีความเป็นอัตลักษณ์ของผู้สร้างบรรจุอยู่ แม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพจิตใจหรือสิ่งแวดล้อมของผู้สร้างตัวต่อนั้นๆ ก็อาจถูกแสดงผ่านตัวต่อโดยที่ผู้สร้างอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ วิทยากรจะมีหน้าที่ชวนคิด ช่วยชี้ประเด็น และร่วมวิเคราะห์ไปกับผู้เข้าอบรม ตัวผู้สร้างเองก็จะมองเห็นสิ่งที่ตัวเองคิดได้ชัดเจนขึ้น ในมุมที่แตกต่าง ที่ลึกขึ้น และใด้ค้นพบความนึกคิดใหม่ๆของตัวเองผ่านทางตัวต่อด้วย

LEGO® SERIOUS PLAY® Workshop จะใช้ตัวต่อเลโก้ชุดพิเศษที่ถูกคัดเลือกชิ้นส่วนมาโดยเฉพาะ และไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป ด้วยจำนวนตัวต่ออันมากมายทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์ตัวต่อไปได้หลากหลายแบบไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีกฎตายตัว ไม่มีคำว่าถูกหรือผิด ผู้สร้างสามารถใช้เลโก้เป็นตัวสื่อความคิดได้อย่างอิสระเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

ข้อดีของการนำ LEGO® SERIOUS PLAY® มาใช้ในองค์กร

LEGO® SERIOUS PLAY® สามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆได้มากมาย

ทั้ง การถ่ายทอดนโยบาย การแบ่งปันวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงการกระตุ้นการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร แม้แต่การพัฒนาสินค้าใหม่หรือการพิจารณาตำแหน่งงานของตัวบุคลากร จะเห็นได้ว่าคุณสามารถนำกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® ไปใช้ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในระดับองค์กรหรือในระดับตัวบุคคล

นอกจากนี้ LEGO® SERIOUS PLAY® ยังสามารถอุดช่องโหว่ทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีพนักงานหลากหลายเชื้อชาติอย่างบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย การสื่อสารกันระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทยที่พบได้บ่อยเช่น การสนทนาผ่านล่าม ต่างฝ่ายต่างใช้ภาษาของฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่คล่องแคล่ว หรือต่างฝ่ายต่างใช้ภาษาอังกฤษซึ่งไม่ใช่ภาษาแม่ของทั้งสองฝ่ายนั้น มีความเป็นไปได้สูงที่ใจความที่ต้องการสื่อจะคลาดเคลื่อน หรือเนื่องจากไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างถนัดจึงทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างพูดคุยกันเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่งผลให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันแค่เพียงผิวเผิน LEGO® SERIOUS PLAY® ที่สามารถแสดง “หน้าตา” ของความคิดได้จึงสามารถเขามาเติมเต็มในส่วนนี้ได้

ข้อดีของการนำ LEGO® SERIOUS PLAY® มาใช้ในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย。
+ เป็นกระบวนการและเครื่องมือที่จะช่วยสร้างโอกาสในการรับฟังความเห็นและเข้าใจความคิดของคนในทีม
+ ช่วยทำให้พนักงานที่ไม่ค่อยถนัดในการพูดนำเสนอ ก็สามารถแสดงความเห็นของตัวเองได้อย่างไม่เก้อเขิน
+ สร้างโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมและ ‘ความเป็นเจ้าของ’ ของงานร่วมกัน。

“ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณคิดแบบนั้น”
LEGO® SERIOUS PLAY® จะทำให้คุณมองเห็นนิสัยและความคิดของพนักงานบางคนที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

รอบๆตัวของคุณมีบุคคลเหล่านี้อยู่หรือไม่?
พนักงานที่อยากให้มาเป็นมือขวา แต่กลับรู้สึกว่าเป้าหมายในการทำงานไม่ตรงกัน
พนักงานที่ไม่ค่อยพูด แต่มีบทบาทสำคัญที่คอยสนับสนุนองค์กร
พนักงานที่ชอบโต้เถียง รู้สึกควบคุมยาก
พนักงานที่มีประสบการณ์สูง แต่กลับเป็นคนเงียบๆ พูดน้อย…

โมเดลเลโก้ของพนักงานเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงความคิด ความมุ่งมั่น รวมทั้งความคาดหวังที่มีต่อบริษัทและจุดยืนของตนเองภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากการสนทนาปกติ

พลังของการสื่อสารความคิดผ่าน LEGO® SERIOUS PLAY®

เราลองมาดูผลงานจริงจาก LEGO® SERIOUS PLAY® Workshop กัน

จากเลโก้ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากโจทย์ “ความเสี่ยงหรือปัญหาที่บริษัทกำลังเผชิญ” เราจะเห็นหัวหน้าคนญี่ปุ่นหรือพนักงานคนไทยที่หน้าตายิ้มแย้มแต่ภายในใจโกรธขึ้ง เป็นการแสดงความคิดเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆ ควรพูดคุยกันให้มากขึ้น

จากหัวข้อเดียวกันกับด้านบน เราได้เห็นโครงกระดูกกำลังใช้ตาข่ายโกยเงินและเพชรพลอย เป็นการสื่อว่า “บริษัททำกำไรได้ดี แต่พนักงานกลับเหนื่อยล้าอ่อนแรง”

จากโจทย์ที่ถามว่า “ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร” เราจะเห็นเลโก้ที่ตรงกลางมีกองหนังสือ สื่อถึง “ประวัติศาสตร์” ซึ่งมีความหมายว่า “ให้แต่ละคนใช้ความสามารถต่างๆที่ตนมีเพื่อสร้างกลยุทธออกมารวบรวมไว้ที่ผู้นำองค์กรเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน”

ภายใต้โจทย์ “สถานการณ์ของบริษัทและตำแน่งของตนเองในองค์กร” จะให้ผู้เข้าอบรมแต่ละคนสร้างโมเดลแล้วนำไปวางไว้บนตัวต่อที่เป็นฐาน โดยให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของโมเดลเหล่านั้นไปด้วยระหว่างที่พูดคุยหารือกันในกลุ่ม ทำให้ได้เห็นหน้าตาของบริษัทที่ทุกคนไมเคยคาดคิด รวมถึงโมเดลที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความเข้าใจในเป้าหมายของบริษัทเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมจะรู้สึกเป็นที่ยอมรับจากการที่ตัวต่อของตนถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของตัวต่อที่แทนภาพขององค์กร เสริมสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความรู้สึกร่วมต่อองค์กร

หลักสูตรเพื่อการสร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นหนึ่ง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2019
สามารถเข้าร่วมได้ด้วยเพียง 5 คนจากองค์กรของคุณ

หลักสูตร LEGO® SERIOUS PLAY® ซึ่งจัดโดย Nikkei Business School (NBS) Asia x mirai campus สามารถรองรับได้ตั้งแต่การฝึกอบรมแบบ In-house Training สำหรับบริษัทเดียวโดยเฉพาะ (รองรับได้ถึง 30 คน) ไปจนถึง Public Training โดยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ผู้เข้าร่วมจำนวนไม่เกิน 5 คนต่อ 1 บริษัท โดยภายในงานจะมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองเป็น Certified LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator และล่ามมากประสบการณ์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดงาน

mirai campusの画像
ผู้เขียน mirai campus

ทีมงาน mirai campus

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Blog

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล