Blog บรรยากาศงานสัมมนา | การเตรียมโครงสร้างและวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการ Localization

วันอาทิตย์ที่ 04 สิงหาคม 2019

หลักสูตรที่ผ่านมา
บรรยากาศงานสัมมนา | การเตรียมโครงสร้างและวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการ Localizationのメイン画像

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2019 Nikkei Business School (NBS) Asia ได้ทำการสอนหลักสูตร “การเตรียมโครงสร้างและวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการ Localization” เพื่อให้สอดรับกับนโยบายขององค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ตั้งเป้าหมายจะทำการ Localization เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงมีอีกหลายปัจจัยที่คนญี่ปุ่นยังขาดความมั่นใจ จึงทำให้การ Localization นั้นไม่ค่อยเดินหน้าสักเท่าไหร่ เช่น “ปล่อยให้บริหารทั้งหมดไม่ได้” “เปลี่ยนงานบ่อย” และในครั้งนี้ คุณ Motoki Nakashima จาก Mercer (Thailand) Ltd. ให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับ พื้นฐานวัฒนธรรม อารมณ์ และรากฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย ไปจนถึงความคิด-ทัศนคติที่ผู้สอนงานชาวญี่ปุ่นควรมี

ภาพบรรยากาศในหลักสูตรสามารถชมในรูปแบบวิดีโอได้ที่นี่

ใครควรเป็นผู้ฝึกสอนงานให้พนักงาน?

ทำไมบริษัทจึงจำเป็นต้องฝึกอบรมพนักงาน

คนญี่ปุ่นมักจะตอบว่าเพราะพนักงานเป็นทรัพยากรของบริษัท แต่หากมองจากทั่วโลกแล้ว ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไป เพราะเรื่องหน้าที่การงานนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลของพนักงานเอง การที่จะเติบโตได้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง หลายคนจึงคิดว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องดูแลเรื่องเหล่านี้

แต่หากพูดถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของคนไทยแล้ว อาจจะไม่ใช่แค่เพียงการสร้างโครงสร้างการเติบโตในหน้าที่การงานให้พนักงานแต่ละคนเท่านั้น ต้องทำให้พนักงานคนไทยมีความรู้สึกอยากทำด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่ไม่ทำให้รู้สึกหนักหนาจนเกินไป

“ทักษะความเป็นครู” สำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คนญี่ปุ่นเองก็ต้องคิดทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาทักษะการสอน

ก่อนอื่นต้องคิดว่าพนักงานคนไทยที่เรากำลังจะสอนนั้นคือลูกค้า เพราะฉะนั้นจึงต้องให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน ผู้ให้บริการนั้นนอกจากจะต้องมีทักษะการสอนแล้วยังต้องมีทักษะการให้คำแนะนำอีกด้วย

การกระตุ้นผู้ได้รับการสอนก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยการกระตุ้นนั้นมี 3 ขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้ เริ่มต้นด้วยการสอนให้พนักงานเข้าใจความสำคัญของงานและเข้าใจกระบวนการและความเป็นไปได้ จากนั้น ทำให้พนักงานรู้สึกว่าการทำงานได้สำเร็จคือรางวัล พนักงานก็จะเริ่มคิดว่า “มาลองทำดู” โดยคำว่า “รางวัล” ในที่นี่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เงิน แต่ “ความก้าวหน้า” ก็เป็นรางวัลหนึ่งเช่นกัน เมื่อพนักงานทำความเข้าใจกับอาชีพได้ว่าจะต้องฝึกฝนอย่างไรและผู้สอนงานทราบแล้วว่าพนักงานมีค่านิยมอะไร ก็จะรู้วิธีพูดเพื่อกระตุ้นพนักงานได้

ในขณะเดียวกัน ยังมีอีก 3 ขั้นตอนที่ผู้สอนควรให้ความสำคัญไปพร้อม ๆ กับการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน นั่นคือ 1) การวาดภาพผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ของงานและกระบวนการที่จำเป็น อีกทั้งการคาดการณ์ปัญหาให้ชัดเจน 2) การปรับรูปแบบการสนทนาเพื่อให้สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีจากการฝึกอบรม 3) ให้พนักงานได้เรียนรู้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากงานและให้โอกาสในการพัฒนา โดยผู้สอนงานกำหนดขอบเขตให้พนักงานได้รับผิดชอบเอง และผู้สอนงานดูแลติดตามอยู่ในระยะที่เหมาะสมเท่านั้น

กระบวนการ “สอน” ที่มักถูกมองข้ามใน OJT

เพื่อให้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ง่ายขึ้นนั้น จำเป็นต้องสร้างรากฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ เราจะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการหมุนเวียนเป็น 4 อย่างคือ “กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์” ,“การประเมินผลทรัพยากรมนุษย์” ,“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” และ “การบริหารผู้สืบทอด” สิ่งที่สำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มักถูกมองข้ามใน OJT คือกระบวนการการคิด

เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องสร้างรากฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ 4 กระบวนการ คือ 1) กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 2) การประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างผู้สืบทอด แต่สิ่งเหล่านี้มักถูกมองข้ามและหลงลืมไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” โดยการสอนให้พนักงานมีกระบวนการคิดที่เหมาะสม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร อย่างไรก็ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “สไตล์ญี่ปุ่น” ในวัฒนธรรมที่แตกต่างมักจะพบกับกำแพงทางวัฒนธรรม ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องปรับความคิดว่า ไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่น คนไทย หรือคนชาติอื่น ๆ ทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน มีจุดร่วมเดียวกัน ในขณะที่เราสามารถเข้าใจความแตกต่างได้ มองไปที่เป้าหมายเดียวกันได้ การฝึกฝน อบรม พัฒนาพนักงานเพื่อสร้างรากฐานให้การ Localization นั้นก็จะเป็นไปได้ราบรื่นขึ้นแน่นอน

mirai campusの画像
ผู้เขียน mirai campus

ทีมงาน mirai campus

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Blog

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล