วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019

สัมมนาฟรี | เข้าใจความแตกต่าง เข้าถึงความคิด พํฒนาการสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นคนไทยให้มีประสิทธิภาพ (ระยอง)

 • Course Category
 • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

เรียนรู้หลักการและเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คนญี่ปุ่นและคนไทย ร่วมกันมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

หลักสูตรนี้ช่วยให้เข้าใจวิธีการบริหารองค์กรไทย เข้าใจการทำงานกับคนไทย จากตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยใน Workshop จะใช้ LEGO® SERIOUS PLAY® ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตัวต่อ LEGO มาช่วยสร้างประสิทธิภาพให้การสื่อสารให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อมุ่งไปสู่การตัดสินใจ วางแผน สร้างกลยุทธ์ และตั้งเป้าหมายขององค์กร
※ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วม ไม่เกิน 3 ท่าน ต่อ บริษัท

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

| Point 1 : เรียนรู้หลักการ เข้าใจปัญหา และร่วมกันสร้างภาพเป้าหมายร่วมกันด้วยมือของทุกคน
เรียนรู้ Culture Map ทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างในการสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย และทำความรู้จักกับ LEGO® SERIOUS PLAY® เครื่องมือที่องค์กรระดับนานาชาตินำมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพทางความคิดและพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร ผ่าน workshop ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์การถ่ายทอดความคิดแบบเปิดใจกับเรื่องบางเรื่องที่ค่อนข้างพูดกันแบบเปิดเผยกันตรงๆได้ยาก

| Point 2 : เรียนรู้ตัวอย่างการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาเรื่องการสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรทุกขนาด ร่วมกันเรียนรู้วิธีการแก้ไขและพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรจากตัวอย่างและประสบการขององค์กรขนาดใหญ่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมในองค์กร ที่เกิดจากการร่วมกันสร้างอย่างแท้จริง การสื่อสารที่ไม่ได้มาจากการบอกลงมาเพียงฝ่ายเดียวจากผู้ใหญ่นั้น มีความหมายและสร้างพลังให้กับองค์กรอย่างไร ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ตัวอย่างและสัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อที่จะได้สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ได้กับการทำงานได้ทันที

ผู้เข้าร่วม | Target

・ผู้บริหารและพนักงานคนไทยที่ทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น
・ผู้บริหารและพนักงานคนไทยที่ต้องการแก้ปัญหาและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร

รูปแบบการสอน | Format

บรรยายและ workshop (จำนวนจำกัด 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

08:30 ลงทะเบียน
09:00 เริ่มงานสัมมนา
13:00 จบการสัมมนา

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนの画像

  ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

  คอร์สเรียนหลักสูตรนี้ได้ให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นมากขึ้น ภายในห้องเรียนได้มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันกับคนในกลุ่มได้ด้วยการต่อเลโก้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันที่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันได้ด้วยค่ะ

  • Course Category
  • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • คุณปภาดา กรัตพงษ์ พนักงานบริษัทเอกชน
 • ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นの画像

  ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้น

  หลักสูตรนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้นำคนญี่ปุ่น ได้เข้าใจการทำงานของคนญี่ปุ่นมากขึ้น รวมไปถึงได้แสดงความคิดการทำงานผ่านการต่อเลโก้ ความคิดเห็นบางอย่างที่เราไม่สามารถสื่อสารออกไปตรงๆได้ก็สามารถใช้ตัวเลโก้เป็นตัวแทนความคิดของเราได้ อยากให้ทุกคนได้มาลองเรียนหลักสูตรนี้ค่ะ

  • Course Category
  • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • คุณศวิตา พลไชย พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณกันตธร วรรณวสุの写真

คุณกันตธร วรรณวสุ

CEO, mediator co., ltd.

ประสบการณ์การเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวม 15 ปี หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซตามะ เมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้เข้าทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้กลับมาประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2009 ได้ก่อตั้ง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ขึ้น เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำ business matching ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่ ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่น ที่ต้องการมาลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทยในระดับนโยบายให้แก่ภาครัฐญี่ปุ่น และในระดับปฏิบัติให้แก่ ภาคเอกชนต่างๆ และเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนในประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นจำนวนมาก

คุณสุรทิน สาธิตเลิศの写真

คุณสุรทิน สาธิตเลิศ

Gallup Certified Strengths Coach & LEGO Serious Play Certified Facilitator

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกการเงิน และการธนาคาร ซึ่งในระหว่างการศึกษาก็ให้ความสนใจด้านจิตวิทยารวมถึงศาสตร์แห่งการเข้าใจและพัฒนาศักยภาพมนุษย์มาโดยตลอด

หลังจบการศึกษาก็ได้เข้าร่วมงานกับองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนามนุษย์ชั้นนำมากมาย อาทิGallup, Ernst & Young, Mitsui & Co. และ Aon Hewitt รวมถึงบริษัทชั้นนำของเมืองไทยอย่าง ThaiBev อีกด้วย นอกเหนือจากนั้น ยังเป็น Gallup Certified Strengths Coach คนแรกของประเทศไทย รวมไปถึงยังได้รับการรับรองเป็น Facilitator เครื่องมือ LEGO® SERIOUS PLAY® ซึ่งได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้พัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างความผูกพันองค์กร การพัฒนาผู้นำ การพัฒนาทีม การพัฒนากลุ่มมีพรสวรรค์เด่นขององค์กร โดยมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการเป็นที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรขนาดใหญ่มากมาย อาทิCPF, Central Retail Group, PTT, Boonrawd Trading, AIS, dtac, Krungsri, Bumrungrad, Michelin, ExxonMobil, Toyota, Sony, Hewlett

Register สมัคร | Register

Course CODE T-1903-J
Course สัมมนาฟรี | เข้าใจความแตกต่าง เข้าถึงความคิด พํฒนาการสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นคนไทยให้มีประสิทธิภาพ (ระยอง)
Date วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019
9:00-13:00
Price 0THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาญี่ปุ่น พร้อมแปลเป็นภาษาไทย
Place Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
112 Moo 4 Highway 331 KM. 91.5, Pluak Daeng Sub-District, Pluak Deang, Rayong 21140

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล