วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

mirai talk | เทคนิคและการสร้างสภาวะที่ท้าทายสำหรับพนักงานขายในประเทศไทย

 • Course Category
 • เซลส์เทคนิค

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

หากมีข้อจำกัดทั้งเวลาและทรัพยากร ใครคือลูกค้าที่เราควรเสนอขาย? เปลี่ยนงานขายที่แสนยากลำบาก ให้เป็นการขายที่ราบรื่น

คนไทยมีหลักการขายที่แตกต่างกับญี่ปุ่นอย่างชัดเจน "เสนอขายลูกค้า 100 บริษัท อย่างน้อยต้องได้ 10 บริษัท" หรือ "ลงมือขายก่อนแล้ว อย่าเพิ่งคิดว่าขายไม่ได้"

โดยปกติแล้ว "งานขาย" ในประเทศไทยนั้น เป็นงานที่มีโอกาสโดยปฏิเสธสูง จึงมีแนวโน้มที่คนจะกลัวการออกไปเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วย อีกทั้งเมื่อคนไทยได้มีโอกาสร่วมงานในองค์กรสัญชาติญี่ปุ่นที่มีวัฒนธรรมการขายแบบเน้นลองให้รู้ เสนอขายกับทุกกลุ่ม โดยไม่พิจารณาปัจจัยด้านความสัมพันธ์แล้วนั้น ก็เป็นเรื่องยากที่ทั้งสองฝ่ายจะพัฒนาการขายร่วมกันให้เป็นไปในแนวทางความคิดเดียวกัน

Sales
กิจกรรม mirai talk ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยได้พัฒนาศักยภาพด้านการขาย ด้วยการทำความเข้าใจลักษณะของลูกค้าบริษัทไทยและบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อสินค้า รวมถึงเรียนรู้วิธีบริหารจัดการลูกค้า ขั้นตอนการขาย และหลักการคัดกรองเพื่อตั้งเป้าหมายที่ท่านจะสามารถทำได้สำเร็จ

คอร์สที่ผ่านมา:
การบริหารพอร์ททีมขายไม่ได้ยากอย่างที่คิด https://miraicampus.com/course/i-1909-t/

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. สถานการณ์ด้านงานขายในปัจจุบันของประเทศไทย
2. หลักการคัดกรองและบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ(QDQ:Quantity Direction Quality)
3. ตัวตนขององค์กรไทย และวิธีการหาลูกค้าคนสำคัญ

ผู้เข้าร่วม | Target

・ Japanese Managers หรือ Sales Departments ของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย
・ ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการขาย
・ ผู้ที่ต้องการพัฒนาการขายในองค์กร

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย และแลกเปลี่ยนความเห็น (จำกัดจำนวน 20 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

18:00 ลงทะเบียน
18:30 เริ่มกิจกรรม mirai talk
20:00 จบกิจกรรม

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนの画像

  ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

  คอร์สเรียนหลักสูตรนี้ได้ให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นมากขึ้น ภายในห้องเรียนได้มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันกับคนในกลุ่มได้ด้วยการต่อเลโก้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันที่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันได้ด้วยค่ะ

  • Course Category
  • เซลส์เทคนิค
  • คุณปภาดา กรัตพงษ์ พนักงานบริษัทเอกชน
 • ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นの画像

  ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้น

  หลักสูตรนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้นำคนญี่ปุ่น ได้เข้าใจการทำงานของคนญี่ปุ่นมากขึ้น รวมไปถึงได้แสดงความคิดการทำงานผ่านการต่อเลโก้ ความคิดเห็นบางอย่างที่เราไม่สามารถสื่อสารออกไปตรงๆได้ก็สามารถใช้ตัวเลโก้เป็นตัวแทนความคิดของเราได้ อยากให้ทุกคนได้มาลองเรียนหลักสูตรนี้ค่ะ

  • Course Category
  • เซลส์เทคนิค
  • คุณศวิตา พลไชย พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณกันตธร วรรณวสุの写真

คุณกันตธร วรรณวสุ

CEO, mediator co., ltd.

ประสบการณ์การเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวม 15 ปี หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซตามะ เมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้เข้าทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้กลับมาประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2009 ได้ก่อตั้ง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ขึ้น เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำ business matching ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่ ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่น ที่ต้องการมาลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทยในระดับนโยบายให้แก่ภาครัฐญี่ปุ่น และในระดับปฏิบัติให้แก่ ภาคเอกชนต่างๆ และเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนในประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นจำนวนมาก

คุณฐนโรจน์ อัมรากุลเศรษฐ์の写真

คุณฐนโรจน์ อัมรากุลเศรษฐ์

Partner & Managing Director - Mercuri International, Thailand

ประสบการณ์ในธุรกิจการขาย กิจกรรมส่งเสริมแบรนด์และการขาย รวมถึงงานอบรมด้านการขาย และพัฒนาบุคลากรกว่า 14 ปี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการขายเกี่ยวกับการสร้างและบริหารทีมขาย การประเมินผลงานทีมขายรวมทั้งหัวหน้าฝ่ายขาย หัวข้อที่สําคัญได้แก่ ทักษะและกลยุทธ์การขาย การบริหารการขาย การโค้ชชิ่ง เซลส์ และการบริหารจัดการพาร์ทเนอร์ การบริหารการจัดจําหน่าย การให้คําปรึกษาการดําเนินธุรกิจองค์กรเอกชนที่เคยได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษา ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Central Pattana Group, DTAC, HSBC, Jebsen & Jessen, ธนาคารกสิกรไทย, Maersk Line, Samsung, ปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นต้น

จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโท M.A. Consulting and Coaching for Change จาก INSEAD Business School (Singapore) และได้รับการรับรอง Certificate of Case Teaching and Case Writing จาก Richard Ivey Business School (Asia Campus)

Register สมัคร | Register

Course CODE mr-191121-jp
Course mirai talk | เทคนิคและการสร้างสภาวะที่ท้าทายสำหรับพนักงานขายในประเทศไทย
Date วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
18:30-20:00
Price 0THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย พร้อมแปลทันทีเป็นภาษาญี่ปุ่น
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

  関連の講座はありません

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล