วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020

COVID-19 วิกฤติของทุกคน!! รับมือ และ ปรับตัวอย่างไร เพื่อข้ามผ่านวิกฤติในครั้งนี้

 • Course Category
 • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

"การบริหารทรัพยากรบุคคล" ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ องค์กรต้องทำอย่างไร?

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส corona ปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการบริการจัดการงานของทุกองค์กร โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพยากรสำคัญขององค์กรในขณะนี้ ทั้งการเตรียมมาตรการรองรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมายังพนักงานขององค์กร อาทิ การปรับรูปแบบการทำงานให้พนักงานสามารถทำงานได้จากที่บ้านของตนเอง (Work from home) หรือ ภาคการผลิตที่มีการจัดชั่วโมงการทำงานแบบเหลื่อมเวลา เพื่อลดความหน้าแน่นในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึง การติดตามความคืบหน้าของนโนบายภาครัฐอย่างใกล้ และนำมาปรับใช้ให้สอดรับกับการบริหารงานขององค์กร

นอกจากประเด็นสำคัญเรื่องการปรับตัวขององค์กรที่ได้กล่าวไปข้างต้น ยังมีเรื่องของ "การสื่อสาร" ที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการบริหารงานสำหรับช่วงนี้ ทั้งการสื่อสารเกี่ยวกับความคาดหวังของงานที่หัวหน้างานมอบหมายแก่ลูกน้อง การสร้างให้เกิดเป้าหมายของงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง อีกทั้ง การรักษาแรงจูงใจในการทำงาน และทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแม้เราจะไม่ได้พบเจอกันแบบในสถานการณ์ปกติก็ตาม

mirai campus เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์นี้ จึงได้จัดสัมมนาพิเศษครั้งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้เล่าประสบการณ์การปรับตัวขององค์ต่างๆ และชวนคุยแบบเจาะลึกในประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กร

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. แนวโน้มและวิธีการปรับตัวขององค์กรไทยในสถานการณ์ขณะนี้
2. มุมมองของพนักงาน ที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
3. มุมมองของผู้นำองค์กร และการสิ่งที่ควรต้องให้ความสำคัญ - เร่งด่วน
4. เปิดช่วง ถาม - ตอบ

ผู้เข้าร่วม | Target

・ ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
・ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท หรือ พนักงานระดับหัวหน้างาน
・ ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น และสนใจในติดตามหน้าของสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย (เวลา 17:00-18:00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น)

รูปแบบการสอน | Format

การสัมมนาออนไลน์

・ การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ทาง mirai campus ใช้บริการการประชุมผ่านเว็บ "Zoom" (https://zoom.us/)
- ลูกค้าจะได้รับ URL เพื่อเข้าฟังสัมมนาและรหัสผ่าน จากทีมงานของ mirai campus หนึ่งวันก่อนการสัมมนา เมื่อในวันสัมมนา กรุณาเข้าร่วมสัมมนาผ่าน URL ที่ทีมงานส่งอีเมลไป พร้อมทั้งป้อนรหัสผ่านตามเมลที่ท่านได้รับ เพื่อเข้าฟังสัมมนา

・ เราจะมีการเปิดช่วง ถาม - ตอบ ระหว่างสัมมนา โดยทุกท่านสามารถส่งคำถามผ่านทาง "Zoom"

・ ผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมฟังสัมมนาด้วย "Zoom"
ทีมงานของ mirai campus จะจัดส่ง URL การถ่ายทอดสดสัมมนาบน YouTube ไปยังทุกท่านที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้ หนึ่งวันก่อนการสัมมนา


หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
Line Official: @miraicampus
Email: info@miraicampus.com

กำหนดการ | Program Schedule

14:50 น. เตรียมพร้อมก่อนการสัมมนา และ ตอบแบบสอบถามก่อนเข้าร่วม
15:00 น. เริ่มการสัมมนาออนไลน์
16:00 น. ถาม - ตอบ
16:30 น. จบการสัมมนา

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นの画像

  เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

  การเป็นหัวหน้าทีม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของการนำพาลูกทีมทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะยอมรับการตัดสินใจของคุณหรือสิ่งที่คุณทำ ในคอร์สนี้ให้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา รวมถึงวิธีการซื้อใจลูกน้อง เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานครับ

  • Course Category
  • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • คุณหมี พนักงานบริษัทเอกชน
 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นの画像

  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

  สำหรับหัวหน้างานแล้ว การมองเห็นถึงศักยภาพของลูกน้องในทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้รู้ได้ว่าทัศนคติ ความรู้ ความสามารถที่เขามี ควรที่จะวางเขาให้ทำงานแบบไหน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ และให้คำปรึกษาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพได้ค่ะ

  • Course Category
  • เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • คุณพิมพกานต์ เลิศวนัสบดี บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณกันตธร วรรณวสุの写真

คุณกันตธร วรรณวสุ

CEO, mediator co., ltd.

ประสบการณ์การเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวม 15 ปี หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซตามะ เมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้เข้าทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้กลับมาประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2009 ได้ก่อตั้ง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ขึ้น เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำ business matching ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่ ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่น ที่ต้องการมาลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทยในระดับนโยบายให้แก่ภาครัฐญี่ปุ่น และในระดับปฏิบัติให้แก่ ภาคเอกชนต่างๆ และเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนในประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นจำนวนมาก

คุณประคัลภ์ ปัณฑพลังกูรの写真

คุณประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

Managing Director, Think People Consulting Co., Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและภาวะผู้นำให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 23 ปี มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการสร้างภาวะผู้นำ ให้คำปรึกษากับบริษัทชั้นนำต่างๆ มาแล้วรวมกว่า 90 บริษัท อาทิ Mitsubishi Electric, WHA Corporation, Asahi Chemical, Hino Motors, ไทยกูลิโกะ, BEM (บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)), Diethelm, Red Bull, แสนสิริ, เบทาโกร, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรีนสปอร์ต, MBK Group, TOA Group จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์และปริญญาโทจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Register สมัคร | Register

Course CODE mirai-200421-jp
Course COVID-19 วิกฤติของทุกคน!! รับมือ และ ปรับตัวอย่างไร เพื่อข้ามผ่านวิกฤติในครั้งนี้
Date วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020
15:00-16:30
Price 0THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย พร้อมแปลสลับเป็นภาษาญี่ปุ่น
Place mirai campus | Webinar (online)
Major Tower Thonglor Fl.10, 141 Soi Thonglor 10, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 THAILAND

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล