วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2020

หลักสูตรพิเศษ โดย Hakuhodo Inc. | TRIBE IDEATION PROGRAM

 • Course Category
 • หลักสูตรฟรี

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

ล้ำกว่าหนึ่งก้าวเสมอ ด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก “TRIBE” ชนเผ่า Extreme users

ในหลักสูตรพิเศษครั้งนี้ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทำความรู้จักกับ "TRIBE” กลุ่มคนที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนจากอนาคต โดยทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ข้อมูลของ TRIBE ที่ได้จาการสัมภาษณ์เชิงลึกมาทำการวิเคราะห์และถอดรหัสเพื่อการคิดพัฒนาสินค้า/ธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

TRIBE IDEATION เป็นกระบวนการพัฒนาสินค้าที่พัฒนาขึ้นโดย SEEDATA บริษัท Startup ที่เกิดขึ้นใน HAKUHODO Inc. เมื่อปี 2015 โดยกระบวนการนี้จะใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มคนที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนจากอนาคต หรือ “TRIBE” ในการสัมภาษณ์ TRIBE ในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง ด้วยการถามคำถามจำนวนมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลครบทุกมิติและลงลึกในทุกมิติ ผู้สัมภาษณ์มีบันทึกบทสัมภาษณ์มากกว่า 12,000 ตัวอักษรในแต่ละครั้ง ทำให้สามารถสกัดเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิตหรือค่านิยมบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงออกมาได้

สำหรับหลักสูตรในครั้งนี้ ทาง SEEDATA จะใช้ข้อมูลจาก TRIBE มาทำการวิเคราะห์และใช้การ IDEATION เพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อหา inside และนำไปพัฒนาสินค้าหรือธุรกิจ ในประเทศญี่ปุ่น SEEDATA มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้าหลากหลายแบรนด์ สำหรับหลักสูตรที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นใน South East Asia

SEEDATA

ข้อมูล TRIBE สำหรับหลักสูตรครั้งนี้ คือ
OTENBA Madam หรือ “มาดามแอคทีฟ” กลุ่ม senior life ที่ใช้ชีวิตในช่วงวัยชราอย่างมีความสุข ดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นกลุ่มที่กำลังได้รับความสนใจจากการที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

- ทำความรู้จักกับ TRIBE life style กลุ่มคนที่ใช้ชีวิตแบบสุดโต่งที่จะให้ข้อมูลอย่างเจาะลึก เพื่อพัฒนาสินค้าให้ล้ำไปอีกก้าวและตอบโจทย์อนาคต
- วิเคราะห์ข้อมูลจากการบทสัมภาษณ์ TRIBE หา inside ของ life style การใช้ชีวิตแบบสุดโต่ง
- นำข้อมูล TRIBE ในการหาไอเดีย พัฒนาสินค้าและธุรกิจแห่งอนาคต ด้วยข้อมูลที่วิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ TRIBE

ผู้เข้าร่วม | Target

- ผู้ที่ทำงานในหน่วยงาน R&D รับผิดรอบการพัฒนาสินค้า/บริการ
- บุคคลที่สนใจ ideation เพื่อหา innovative ให้กับธุรกิจ
- บุคคลที่สนใจและอยากศึกษาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคชาวไทย และญี่ปุ่น

รูปแบบการสอน | Format

Workshop

กำหนดการ | Program Schedule

08:30 ลงทะเบียน
09:00 หลักสูตรพิเศษ TRIBE IDEATION PROGRAM
- อธิบายวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร
- กิจกรรมอุ่นเครื่อง
- แนะนำวิธีการพัฒนาสินค้าในแบบ SEEDATA และทำความรู้จัก “TRIBE”
- อ่านข้อมูลบทสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (TRIBE)
12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 หลักสูตรพิเศษ TRIBE IDEATION PROGRAM (ต่อ)
- วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม
- สรุปผลการวิเคราะห์ฯ และพัฒนาเป็นแนวคิดในการสร้างสินค้า/บริการ
- Reflection และถาม-ตอบ
16:00 จบหลักสูตร

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนの画像

  ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

  คอร์สเรียนหลักสูตรนี้ได้ให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นมากขึ้น ภายในห้องเรียนได้มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันกับคนในกลุ่มได้ด้วยการต่อเลโก้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันที่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันได้ด้วยค่ะ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณปภาดา กรัตพงษ์ พนักงานบริษัทเอกชน
 • ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นの画像

  ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้น

  หลักสูตรนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้นำคนญี่ปุ่น ได้เข้าใจการทำงานของคนญี่ปุ่นมากขึ้น รวมไปถึงได้แสดงความคิดการทำงานผ่านการต่อเลโก้ ความคิดเห็นบางอย่างที่เราไม่สามารถสื่อสารออกไปตรงๆได้ก็สามารถใช้ตัวเลโก้เป็นตัวแทนความคิดของเราได้ อยากให้ทุกคนได้มาลองเรียนหลักสูตรนี้ค่ะ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณศวิตา พลไชย พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณกันตธร วรรณวสุの写真

คุณกันตธร วรรณวสุ

CEO, mediator co., ltd.

ประสบการณ์การเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวม 15 ปี หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซตามะ เมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้เข้าทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้กลับมาประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2009 ได้ก่อตั้ง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ขึ้น เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำ business matching ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่ ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่น ที่ต้องการมาลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทยในระดับนโยบายให้แก่ภาครัฐญี่ปุ่น และในระดับปฏิบัติให้แก่ ภาคเอกชนต่างๆ และเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนในประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นจำนวนมาก

SEEDATA Inc.の写真

SEEDATA Inc.

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ความก้าวหน้าและ Research & Development จากประเทศญี่ปุ่น

บริษัท Startup ที่ก่อตั้งขึ้นภายใน บริษัท Hakuhodo DY Group เมื่อปี 2015 โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์การเติบโต, การทำวิจัย, รวมถึงทีมพัฒนาธุรกิจใหม่และการออกแบบบริการ ตลอดระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง SEEDATA ให้การสนับสนุนลูกค้ามากกว่า 300 ราย ในหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้ง อาหาร, เครื่องสำอาง, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, รถยนต์, อสังหาริมทรัพย์, ทางรถไฟ, ฯลฯ ด้วยนักวิเคราะห์และนักออกแบบธุรกิจที่ใช้ข้อมูลลิขสิทธ์เฉพาะอย่าง Tribe เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดในอนาคตอันใกล้ พร้อมทั้งยังมีบริการแบบครบวงจรทางด้าน Corporate Innovation ตั้งแต่แนวคิดจนถึงแนวทางปฎิบัติให้เป็นจริง

Register สมัคร | Register

Course CODE mirai-200324-th
Course หลักสูตรพิเศษ โดย Hakuhodo Inc. | TRIBE IDEATION PROGRAM
Date วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2020
9:00-16:00
Price 0THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาญี่ปุ่น พร้อมแปลเป็นภาษาไทยแบบฉับพลัน
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล