วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2019

mirai talk | ทำความรู้จัก Project Management ตัวช่วยจัดการโปรเจคแสนยุ่งยากด้วยการคิดอย่างมีระบบ

 • Course Category
 • หลักสูตรฟรี

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

Project Management ตัวช่วยจัดการโปรเจคแสนยุ่งยากด้วยการคิดอย่างมีระบบ

“mirai talk” เริ่มต้นจากความตั้งใจที่อยากจะเป็นสื่อกลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจไทยและญี่ปุ่น โดยผ่านกิจกรรมการล้อมวงพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคมที่จะถึงนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Project Management)

ในปัจจุบัน หลายธุรกิจมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยหลายองค์กรอาจจะมีการปรับการบริหารงานเป็น Project base และเน้นการ Collaboration แบบข้ามสายงานมากขึ้น เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ รูปแบบการทำงานก็จำเป็นต้องปรับตามไปด้วย เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ การที่เราต้องทำงานกับทีมใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ การหาจุดร่วมในรูปแบบการทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย หากเรามี platform ที่ช่วยให้การทำงานกับทีมใหม่ สามารถหาจุดร่วมในการปรับตัวเข้ากันได้ง่ายและรวดเร็ว งานของเราก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแน่นอน

Project Management หรือ การบริหารโครงการนั้น มีหลายปัจจัยที่ต้องบริหารจัดการ ทั้งเวลา ทรัพยากรที่มี (คนและค่าใช้จ่าย) องค์ความรู้ของทีม เครื่องมือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดี การบริหารโครงการจึงต้องมี Project Manager ที่มีความสามารถด้าน Soft Skill และเชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คอยดูแลเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ หาก Project Manager มีตัวช่วยที่สามารถทำให้ทราบรายละเอียดงานในโครงการนั้น ๆ ได้อย่างละเอียดและเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างชัดเจน ก็จะช่วยให้การจัดการที่กล่าวไปในข้างต้นบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน

สำหรับ guest speaker ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราคือ อาจารย์ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ ทั้งในระดับ องค์ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงาน และการบรรยาย ท่านจะมาช่วยแนะนำให้ทุกท่านรู้จักและแชร์ประสบการณ์ในการใช้ Project Management ที่เริ่มต้นจากผู้ใช้งาน จนพัฒนากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบทุกวันนี้


บทความอ้างอิง:
“การส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ ในมุมมองของการบริหารโครงการ”
http://www.knowledgertraining.com/index.php?tpid=0135

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. สร้าง connection ระหว่างผู้ที่มาเข้าร่วมสัมมนา
2. แนะนำให้รู้จัก Project Management พร้อมประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อท่านใช้ในการบริหารโครงการ
3. พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการบริหารโครงการ

ผู้เข้าร่วม | Target

ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและไทย หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ
*ดำเนินกิจกรรมเป็นภาษาไทย พร้อมแปลฉับพลันเป็นภาษาญี่ปุ่น

รูปแบบการสอน | Format

สัมมนา-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (จำกัด จำนวนเพียง 15 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

18:00 ลงทะเบียน
18:30 เริ่มกิจกรรม
20:00 Q&A Session
20:30 จบการสัมมนา

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นの画像

  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

  สำหรับหัวหน้างานแล้ว การมองเห็นถึงศักยภาพของลูกน้องในทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้รู้ได้ว่าทัศนคติ ความรู้ ความสามารถที่เขามี ควรที่จะวางเขาให้ทำงานแบบไหน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ และให้คำปรึกษาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพได้ค่ะ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณพิมพกานต์ เลิศวนัสบดี บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
 • เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นの画像

  เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

  การเป็นหัวหน้าทีม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของการนำพาลูกทีมทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะยอมรับการตัดสินใจของคุณหรือสิ่งที่คุณทำ ในคอร์สนี้ให้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา รวมถึงวิธีการซื้อใจลูกน้อง เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานครับ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณหมี พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณกันตธร วรรณวสุの写真

คุณกันตธร วรรณวสุ

CEO, mediator co., ltd.

ประสบการณ์การเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวม 15 ปี หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซตามะ เมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้เข้าทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้กลับมาประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2009 ได้ก่อตั้ง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ขึ้น เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทำ business matching ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่ ภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่น ที่ต้องการมาลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทยในระดับนโยบายให้แก่ภาครัฐญี่ปุ่น และในระดับปฏิบัติให้แก่ ภาคเอกชนต่างๆ และเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนในประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นจำนวนมาก

ไพบูลย์ ปัญญายุทธการの写真

ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ

Project Management Trainer and Consultant

Project Management Professional (PMP)® certification พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรขั้นนำเรื่องการบริหารโครงการ ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโครงการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีประสบการณ์การทำงานทั้งในบริษัทสัญชาติไทย บริษัทข้ามชาติ และบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ก่อนจะผันตัวมาเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาเรื่องการบริหารโครงการ (Project Management) ให้องค์กรชั้นนำต่าง ๆ อาทิ PTT ICT Solutions, Betagro, AAOT and EGAT.

Certificates ที่อาจารย์ไพบูลย์ผ่านการ Certified ได้แก่ Project Management Professional (PMP), Certified Information System Security Professional (CISSP), Certified Information Systems Auditor (CISA), International Register Certified Auditor (IRCA) in ISO 27001 Auditor, IT Infrastructure Library (ITIL) Foundation Version 3, Payment Card Industry Professional (PCI-P) และ CompTIA Project+

Register สมัคร | Register

Course CODE mc-191008-jp
Course mirai talk | ทำความรู้จัก Project Management ตัวช่วยจัดการโปรเจคแสนยุ่งยากด้วยการคิดอย่างมีระบบ
Date วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2019
18:30-20:00
Price 0THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย พร้อมแปลฉับพลันเป็นภาษาญี่ปุ่น
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล