วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021

สัมมนาออนไลน์ฟรีจาก Meeit.biz | IoT กับ โอกาสทางธุรกิจของไทย

 • Course Category
 • หลักสูตรฟรี

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

โอกาสในการขยายธุรกิจมาถึงแล้ว !!

ติดตามสภาพการณ์ IoT ในปัจจุบันของไทย พร้อมฟังเรื่องราวความสำเร็จ และโอกาสสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

ในครั้งนี้ นายกสมาคมไทยไอโอที จะมาให้ความกระจ่างถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแบบก้าวกระโดด ตอบรับตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์ การเกษตร การผลิต และการท่องเที่ยว พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จ และอุปสรรคที่จะต้องพบเจอ พูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้ม โอกาสในการต่อยอดและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ

ผู้เข้าร่วม | Target

・ผู้บริหาร และ ผู้ที่สนใจด้าน IoT (ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น)
・บริษัทที่สนใจสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ

รูปแบบการสอน | Format

การสัมมนาออนไลน์
・การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ทาง Meeit.biz ใช้บริการการประชุมผ่านเว็บ “Zoom” (https://zoom.us/)
・ผู้เข้าร่วมจะได้รับ URL เพื่อเข้าฟังสัมมนาและรหัสผ่าน จากทีมงานของ Meeit.biz ล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนสัมมนา และในวันสัมมนา กรุณาเข้าร่วมสัมมนาผ่าน URL พร้อมทั้งป้อนรหัสผ่านตามเมลที่ท่านได้รับ เพื่อเข้าฟังสัมมนา
・ในช่วง ถาม – ตอบ ทุกท่านสามารถส่งคำถามผ่านช่องทาง Q&A ของโปรแกรม “Zoom” ระหว่างสัมมนาได้

กำหนดการ | Program Schedule

13:30 Zoom Webinar Open
14:00 เริ่มงานสัมมนา
เริ่มการบรรยายจาก คุณ นิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที
15:05 ถาม – ตอบ
15:20 จบงานสัมมนา

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนの画像

  ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

  คอร์สเรียนหลักสูตรนี้ได้ให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นมากขึ้น ภายในห้องเรียนได้มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันกับคนในกลุ่มได้ด้วยการต่อเลโก้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันที่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันได้ด้วยค่ะ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณปภาดา กรัตพงษ์ พนักงานบริษัทเอกชน
 • ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นの画像

  ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทำงานมากขึ้น

  หลักสูตรนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้นำคนญี่ปุ่น ได้เข้าใจการทำงานของคนญี่ปุ่นมากขึ้น รวมไปถึงได้แสดงความคิดการทำงานผ่านการต่อเลโก้ ความคิดเห็นบางอย่างที่เราไม่สามารถสื่อสารออกไปตรงๆได้ก็สามารถใช้ตัวเลโก้เป็นตัวแทนความคิดของเราได้ อยากให้ทุกคนได้มาลองเรียนหลักสูตรนี้ค่ะ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณศวิตา พลไชย พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

Register สมัคร | Register

Course CODE mbz-210629-jp
Course สัมมนาออนไลน์ฟรีจาก Meeit.biz | IoT กับ โอกาสทางธุรกิจของไทย
Date วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021
14:00-15:30
Price 0THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ดำเนินด้วย 2 ภาษา (ไทย และญี่ปุ่น แบบแปลสลับ)
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล