วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020

สัมมนาออนไลน์ฟรีจาก Meeit.biz | เพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยใช้แนวคิด Project Management

 • Course Category
 • หลักสูตรฟรี

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

เพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยใช้แนวคิด Project Management

Essential skills for professional project manager
การแข่งขันด้านนวัตกรรม และการต้องเผชิญกับภัยคุกคามใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อนในอดีต องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ยังคงอยู่รอดและแข่งขันได้ โครงการใหม่ๆ จำนวนมากถูกริเริ่มและผลักดันให้เกิดขึ้น และมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ทักษะการทำงานของคนรุ่นใหม่ จึงไม่เพียงต้องมีความสามารถในการทำงานประจำตามหน้าที่ของตนเอง แต่ยังต้องมีทักษะที่พร้อมสำหรับการทำงานในเชิงโครงการที่เป็นภารกิจพิเศษ จึงอาจกล่าวได้ว่า ทักษะการเป็นผู้บริหารโครงการมืออาชีพนั้นเป็นปัจจัยความสำเร็จทั้งในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของคนทำงานในยุคใหม่

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง Innovator , Project Manager , Operator

2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้บริหารโครงการมืออาชีพ

3. แนวทางการพัฒนาตนเอง สู่การเป็น ผู้บริหารโครงการมืออาชีพ

4. Q&A

ผู้เข้าร่วม | Target

ผู้ที่มีความสนใจในด้าน Project Management

รูปแบบการสอน | Format

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Youtube

กำหนดการ | Program Schedule

13:30 เปิดห้องสัมมนาผ่าน โปรแกรม Zoom
14:00 เริ่มการบรรยาย
- แนะนำ Meeit.biz
- Essential skills for professional project manager ทักษะการจัดการโครงการสำหรับผู้ที่ทำงาน Routine
15:15 ถาม ตอบ
15:30 จบการสัมมนา

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นの画像

  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

  สำหรับหัวหน้างานแล้ว การมองเห็นถึงศักยภาพของลูกน้องในทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้รู้ได้ว่าทัศนคติ ความรู้ ความสามารถที่เขามี ควรที่จะวางเขาให้ทำงานแบบไหน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ และให้คำปรึกษาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพได้ค่ะ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณพิมพกานต์ เลิศวนัสบดี บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
 • เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นの画像

  เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

  การเป็นหัวหน้าทีม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของการนำพาลูกทีมทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะยอมรับการตัดสินใจของคุณหรือสิ่งที่คุณทำ ในคอร์สนี้ให้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา รวมถึงวิธีการซื้อใจลูกน้อง เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานครับ

  • Course Category
  • หลักสูตรฟรี
  • คุณหมี พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

ไพบูลย์ ปัญญายุทธการの写真

ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ

Project Management Trainer and Consultant

Project Management Professional (PMP)® certification พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรขั้นนำเรื่องการบริหารโครงการ ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโครงการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีประสบการณ์การทำงานทั้งในบริษัทสัญชาติไทย บริษัทข้ามชาติ และบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ก่อนจะผันตัวมาเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาเรื่องการบริหารโครงการ (Project Management) ให้องค์กรชั้นนำต่าง ๆ อาทิ PTT ICT Solutions, Betagro, AAOT and EGAT.

Certificates ที่อาจารย์ไพบูลย์ผ่านการ Certified ได้แก่ Project Management Professional (PMP), Certified Information System Security Professional (CISSP), Certified Information Systems Auditor (CISA), International Register Certified Auditor (IRCA) in ISO 27001 Auditor, IT Infrastructure Library (ITIL) Foundation Version 3, Payment Card Industry Professional (PCI-P) และ CompTIA Project+

Register สมัคร | Register

Course CODE mbz-201110-th
Course สัมมนาออนไลน์ฟรีจาก Meeit.biz | เพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยใช้แนวคิด Project Management
Date วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020
14:00-15:30
Price 0THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place Meeit.biz | Webinar (online)
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล