วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020

ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Course Category
 • พื้นฐานการทำงาน

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

หากต้องการพัฒนาทีมงานของท่านให้สามารถจัดการภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้อย่างสมบูรณ์ สิ่งสำคัญที่บุคลากรทุกคนควรพัฒนาคือ ระบบการจัดการทางความคิด

 

โดยหลักสูตรนี้ จะเน้นการเรียนรู้การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ซึ่งสามารถสร้างรูปแบบการทำงานที่เป็นระบบให้กับองค์กรได้ยั่งยืน ทุกคนจะสามารถมองเห็นภาพรวมของงานในเชิงวิเคราะห์ มีกระบวนการคิดได้อย่างครอบคลุมและเป็นขั้นตอน เข้าใจ "เหตุ" และ "ผล" รวมถึงสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบและตรงจุด พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการแก้ไขปัญหาให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางทรัพยากรที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. เข้าใจหลักการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) และสร้างเป็นแนวความคิดของตนเองที่พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

2. เรียนรู้เทคนิดและกระบวนการในการสร้างแนวทาง (scenario) ด้วยแนวความคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยอ้างอิงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

3. สามารถสร้างรูปแบบการพัฒนาแนวความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ให้กับทีมงานเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพิชิตเป้าหมายขององค์กรได้

ผู้เข้าร่วม | Target

เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับที่สนใจเรื่องการพัฒนาตนเอง

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย และกิจกรรม (จำกัด จำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

08:30 ลงทะเบียน
09:00 สัมมนาช่วงเช้า
12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 สัมมนาช่วงบ่าย
16:00 จบการอบรม
※ช่วงพักเบรค อยู่ระหว่างสัมมนาแต่ละช่วง

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นの画像

  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

  สำหรับหัวหน้างานแล้ว การมองเห็นถึงศักยภาพของลูกน้องในทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้รู้ได้ว่าทัศนคติ ความรู้ ความสามารถที่เขามี ควรที่จะวางเขาให้ทำงานแบบไหน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ และให้คำปรึกษาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพได้ค่ะ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • คุณพิมพกานต์ เลิศวนัสบดี บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
 • เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นの画像

  เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

  การเป็นหัวหน้าทีม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของการนำพาลูกทีมทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะยอมรับการตัดสินใจของคุณหรือสิ่งที่คุณทำ ในคอร์สนี้ให้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา รวมถึงวิธีการซื้อใจลูกน้อง เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานครับ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • คุณหมี พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์の写真

ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach & Leadership and Strategic Development Consultant, EnTraining

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์การฝึกอบรมแและเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การโค้ชชิ่ง การคิดเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทีมงานขาย การพัฒนาผู้จัดการสาขาและผู้บริหารงานขาย เป็นเวลากว่า 15 ปี

มุ่งเน้นการฝึกอบรมตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไปใช้ได้ทันที ในรูปแบบที่พัฒนาเป็นแบบของตนเอง

Register สมัคร | Register

Course CODE M-2001-T
Course ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
Date วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020
9:00-16:00
Price 5,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล