วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019

หลักผู้นำ 10 ประการ นำอย่างไรให้ได้ใจคนโรงงาน

 • Course Category
 • บริหารจัดการ

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

หลักผู้นำ 10 ประการ นำอย่างไรให้ได้ใจคนโรงงาน

หัวหน้างาน (ระดับตั้งแต่ Supervisor ขึ้นไป) ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อองค์กร เพราะเป็นผู้นำที่ทำหน้าที่ในการประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานต้องรู้จักความสามารถหลักของตนเอง รู้จักจุดอ่อน-จุดแข็ง รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการลูกน้องอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง และพัฒนาก้าวสู่การเป็น ‘สุดยอดหัวหน้างาน’

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

วิเคราะห์ความสามารถหลักของหัวหน้างานให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง
มาร่วมกันวิเคราะห์สิ่งสําคัญที่หัวหน้างานที่ดีพึงมี รวมไปถึงรู้จักและเข้าใจทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพื่อที่จะได้มีชุดความคิดที่ถูกต้องในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสําเร็จ ด้วยการประเมิน '10 ความสามารถหลักของหัวหน้างาน (Competency Check List)'

พัฒนา 10 ความสามารถหลักสําหรับหัวหน้างาน
ความสามารถหลัก 10 ประการ ที่หากสามารถฝึกฝนจนเชี่ยวชาญได้ทุกข้อ ก็สามารถเปลี่ยนจากหัวหน้างานธรรมดาให้เป็นสุดยอดหัวหน้างานได้
1. การทํางานในสายอาชีพ (Technical Knowledge) 6. การสื่อสาร (Communication)
2. การวางแผน (Planning) 7. การจูงใจ (Motivation)
3. ภาวะผู้นํา (Leadership) 8. การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
4. การสอนแนะ (Coaching) 9. การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
5. การมอบหมาย และติดตามงาน (Job Assignment) 10. การทํางานเป็นทีม (Teamwork )

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับตนเองและหน่วยงาน
เมื่อเราเข้าใจทั้งจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเองและองค์กร รวมไปถึงมีทักษะและชุดความคิดที่ถูกต้อง เราก็สามารถที่จะดึงศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันออกมาได้มากที่สุด ด้วยการเรียนรู้ ‘หลักการนํา 10 ความสามารถหลักไปวางแผนพัฒนาตนเองและหน่วยงาน’

ผู้เข้าร่วม | Target

พนักงานคนไทยในสายการผลิต เช่น ซุปเปอร์ไวเซอร์/
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการมือใหม่

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย (จำกัดจำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

08:30 ลงทะเบียน
09:00 เริ่มการอบรม
12:30 Q&A
13:00 จบการอบรม

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นの画像

  เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

  การเป็นหัวหน้าทีม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของการนำพาลูกทีมทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะยอมรับการตัดสินใจของคุณหรือสิ่งที่คุณทำ ในคอร์สนี้ให้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา รวมถึงวิธีการซื้อใจลูกน้อง เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานครับ

  • Course Category
  • บริหารจัดการ
  • คุณหมี พนักงานบริษัทเอกชน
 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นの画像

  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

  สำหรับหัวหน้างานแล้ว การมองเห็นถึงศักยภาพของลูกน้องในทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้รู้ได้ว่าทัศนคติ ความรู้ ความสามารถที่เขามี ควรที่จะวางเขาให้ทำงานแบบไหน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ และให้คำปรึกษาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพได้ค่ะ

  • Course Category
  • บริหารจัดการ
  • คุณพิมพกานต์ เลิศวนัสบดี บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด

Speaker วิทยากร | Speaker

ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์の写真

ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

Managing Director, BT CORPORATION CO,. LTD.

วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Management) และการจัดการปฏิบัติการ (Operation Management) มีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทสัญชาติตะวันตกในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตในภาคอุตสาหกรรมสายการผลิตมากกว่า 20 ปี มีผลงานเขียนหนังสือ 7 เล่ม และบทความในสื่อต่าง ๆมากมาย อุทิศตนให้กับการทำงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิตให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และบริษัทเอกชนชั้นนำต่าง ๆ

Register สมัคร | Register

Course CODE M-1901-T
Course หลักผู้นำ 10 ประการ นำอย่างไรให้ได้ใจคนโรงงาน
Date วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019
9:00-13:00
Price 5,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล