วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019

การบริหารที่มีเป้าหมายสู่ความสำเร็จด้วยวงจร THINK-ACT-LEARN-Res (PDCA)

 • Course Category
 • พื้นฐานการทำงาน

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

การบริหารที่มีเป้าหมายสู่ความสำเร็จด้วยวงจร THINK-ACT-LEARN-Res (PDCA)

บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่กำลังพยายามปรับตัวเข้าสู่ช่วงยุคการ Localization หรือการถ่ายโอนอำนาจในการบริหารจัดการให้กับคนไทยในอนาคต ซึ่งการสร้าง ‘ผู้บริหารคนไทย’ ขึ้นมาทดแทนคนญี่ปุ่น ถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะทำให้การ Localization ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อเป็นนักบริหารเพื่อสร้างผลสำเร็จ ผ่านวงจรการทำงานแบบ PDCA หรือวงจร THINK-ACT-LEARN-Res. ‘อย่าทำงานเพื่องาน แต่ทำงานเพื่อค้นพบคุณค่าของตัวเอง เพื่อที่ตัวเองได้ทำงานอย่างมีความสุข และคนอื่นก็มีความสุขเช่นกัน’ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. เรียนรู้หลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. เข้าใจจุดแข็งของตนเอง และรู้จักการใช้จุดแข็งของลูกน้องในทีมในการสร้างผลลัพธ์ให้กับงาน

3. เรียนรู้วงจรในการบริหารจัดการงานไปพร้อมๆกับการค้นหาคุณค่าและความสุขในการทำงาน

ผู้เข้าร่วม | Target

เหมาะสำหรับพนักงานคนไทยระดับบริหารที่มีอายุการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น 5-10 ปี

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย (จำกัดจำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

13:30 ลงทะเบียน
14:00 เริ่มการอบรม
17:30 Q&A
18:00 จบการอบรม

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นの画像

  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

  สำหรับหัวหน้างานแล้ว การมองเห็นถึงศักยภาพของลูกน้องในทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้รู้ได้ว่าทัศนคติ ความรู้ ความสามารถที่เขามี ควรที่จะวางเขาให้ทำงานแบบไหน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ และให้คำปรึกษาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพได้ค่ะ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • คุณพิมพกานต์ เลิศวนัสบดี บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
 • เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นの画像

  เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

  การเป็นหัวหน้าทีม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของการนำพาลูกทีมทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะยอมรับการตัดสินใจของคุณหรือสิ่งที่คุณทำ ในคอร์สนี้ให้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา รวมถึงวิธีการซื้อใจลูกน้อง เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานครับ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • คุณหมี พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณฉวีวงศ์ บวรกีรติขจรの写真

คุณฉวีวงศ์ บวรกีรติขจร

Chief Consultant, JMA Consultants (Thailand) Co., Ltd.

ที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์จริงในการบริหารเพื่อสร้างผลสำเร็จที่หลากหลาย ทั้งในบริษัทญี่ปุ่นและองค์กรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสองแห่ง ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจาก Graduate School of International Studies มหาวิทยาลัย International Economics Tokyo International University ประเทศญี่ปุ่น และได้ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเคยดำรงตำแหน่ง Marketing Manager ของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและตำแหน่ง QMR ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สัญชาติและได้ทำงานในฐานะ Consultant ของ JMAC Thailand ตั้งแต่ปีค.ศ. 2004 เป็นต้นมา

Register สมัคร | Register

Course CODE M-1809-T
Course การบริหารที่มีเป้าหมายสู่ความสำเร็จด้วยวงจร THINK-ACT-LEARN-Res (PDCA)
Date วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019
14:00-18:00
Price 5,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล