วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020

ปรับกลยุทธ์งาน HR เพื่อสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน (Strategic Human Resource Management)

 • Course Category
 • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

วิถีใหม่ของงาน HR มีประเด็นใดบ้างที่เป็น HR New Normal?

วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2562 เป็นวิกฤตการณ์แห่งหายนะระดับโลกที่ประเทศต่างๆ ประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่คาดคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม และเศรษฐกิจ อย่างมหาศาล และยังไม่สามารถประเมินวันที่สิ้นสุดของสถานการณ์นี้ได้

หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ อีกหน่วยงานหนึ่งในองค์กร ที่ทำงานหนักเพื่อรับมือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเรียกร้องการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการในระยะเวลาอันสั้น เริ่มตั้งแต่การจัดสรรแผนกำลังคนเพื่อสลับกันไปทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค จนเป็นสาเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนกำลังคนในการทำงาน หรือการถูกภาครัฐสั่งให้หยุดการดำเนินงานชั่วคราว เพื่อสอบสวนโรค ซึ่งยังไม่นับรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เพื่อรองรับนโยบายทำงานจากที่บ้าน (Work from home: WFH) การจัดพื้นที่ทำงานภายในองค์กร เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

แม้วิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทยจะเบาใจได้ จากสถิติผู้ติดเชื้อต่ำสุด คือ จำนวน 0 คน แต่ไม่เกินหลักหน่วยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่เราก็ยังไม่อาจวางใจได้จนกว่าจะมีการค้นพบยารักษา หรือวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งคาดการณ์กันว่า คงจะใช้ระยะเวลานานนับปี

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ครั้งนี้ mirai campus ขอชวนท่านคุยและคิดต่อไปถึงการขับเคลื่อนคนในองค์กร ผ่านระบบการบริหารงาน HRM: Human Resource Management กับ Consult มากประสบการณ์จาก JMA Consultants (Thailand) ว่าเราควรจะเดินต่อไปในทิศทางไหน หลังวิกฤตการณ์ COVID-19 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะทำหน้าที่เป็นคู่คิดของผู้บริหารองค์กร เพื่อการเตรียมบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงานแห่งความสำเร็จที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร..อย่างไร

※日本語要約
2020年6月19日(金)14:00 - 16:00 Strategic HRM:持続発展可能な事業を実現する人事戦略
COVID-19の影響で、私たちを取り巻く環境は大きく変化してしまいました。感染リスクを下げるための人員計画や在宅勤務による労務管理など、人事への負荷は大きくなっています。本講座では、COVID-19前後で変化した人事担当者の役割や業務、また今後人事制度を運営する上で注意すべきポイントを学びます。*วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาสำหรับท่านที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

※パートナー企業及び競合企業の方は、参加をお断り頂くことがございます。予めご了承下さい。

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1) เพื่อทบทวนบทบาทของคน HR ในระบบการบริหารงานบุคคล 7 ระบบ ก่อนวิกฤตโควิด-19
2) เพื่อระบุประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในระบบการบริหารงานบุคคล 7 ระบบ หลังวิกฤตโควิด-19

※ ระบบการบริหารงานบุคคล 7 ระบบ ประกอบด้วย
1. Recruitment
2. Career Path Development
3. Evaluation
4. Promotion
5. Compensation and Welfare
6. Education (Training)
7. Retirement

ผู้เข้าร่วม | Target

・ พนักงานระดับหัวหน้างาน
・ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท

รูปแบบการสอน | Format

การสัมมนาออนไลน์

・ การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ทาง mirai campus ใช้บริการการประชุมผ่านเว็บ "Zoom" (https://zoom.us/)
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ URL เพื่อเข้าร่วมสัมมนาและรหัสผ่าน จากทีมงานของ mirai campus หนึ่งวันก่อนการสัมมนา ในวันสัมมนา กรุณาเข้าร่วมสัมมนาผ่าน URL ที่ทีมงานส่งอีเมลไป พร้อมทั้งป้อนรหัสผ่านตามเมลที่ท่านได้รับ เพื่อเข้าฟังสัมมนา
- ทางทีมงานจะมีการยืนยันผู้เข้าร่วมสัมมนา ก่อนเชิญเข้าห้องสัมมนา

・ ระหว่างการสัมมนา ทางเราจะมีการเปิดช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน สามารถ ถาม - ตอบ กับวิทยากรโดยตรง

*mirai campus ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งต่อ URL สำหรับเข้าฟังสัมมนานี้แก่บุคคลอื่น

กำหนดการ | Program Schedule

13:30 เปิดห้องสัมมนาผ่าน โปรแกรม Zoom
14:00 เริ่มการบรรยาย
15:30 ถาม ตอบ
16:00 จบการสัมมนา

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • ขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆの画像

  ขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ

  ได้แนวทางการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานของคนไทย ซื่งโดยส่วนใหญ่บริษัทญี่ปุ่นในไทยจะยึดหลักระบบ HR จากบริษัทแม่ในญี่ปุ่น หลังจากที่ได้อบรมจะนำเอาความรู้ ข้อมูลที่ได้รับไปปรึกษาในองค์กรและพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในไทยค่ะ

  • Course Category
  • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • คุณเกศินี ผาติเสถียร พนักงานบริษัทเอกชน
 • พอเข้าใจข้อควรระวังแล้ว การวางแผนงานง่ายขึ้นเยอะเลยの画像

  พอเข้าใจข้อควรระวังแล้ว การวางแผนงานง่ายขึ้นเยอะเลย

  ก่อนเข้าเรียนคอร์สนี้การกำหนดเงินเดือนให้กับพนักงานที่เข้าใหม่เป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากไม่รู้ว่าระดับไหนที่กำลังพอดี แต่เมื่ออาจารย์อธิบายหลักการพร้อมเรื่องที่ต้องระวังแล้ว รู้เลยว่าเราควรโฟกัสประเด็นไหนเป็นหลัก หลังจากนี้น่าจะทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยครับ

  • Course Category
  • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • คุณเหมโรจน์ โอโน พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

JMA Consultants (Thailand)の写真

JMA Consultants (Thailand)

JMA Consultants (Thailand) Co., Ltd. บริษัทที่ปรึกษาในเครือของ Japan Management Association ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานอตุสาหกรรมและการบริหารจัดการ มีผลงานในการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นมากมาย

Register สมัคร | Register

Course CODE jmc-200619-th
Course ปรับกลยุทธ์งาน HR เพื่อสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน (Strategic Human Resource Management)
Date วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020
14:00-16:00
Price 600THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus | Webinar (online)
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10 เลขที่ 141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล