วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020

พื้นฐานการปรับปรุงคุณภาพและระบบการควบคุม (Basic Quality Improvement and Control System)

 • Course Category
 • บริหารจัดการ

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

เราจะสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เดิม ไม่ใช่เพียงแข่งขันกันด้านคุณภาพ แต่ยังมีคุณสมบัติด้านอื่นๆ อาทิ คุณสมบัติ ความรวดเร็ว การบริการ หรือ ราคา ทำให้องค์กรต่างต้องลงทุนในการปรับปรุงด้านอื่นๆ นอกเหนือจากคุณภาพมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คุณภาพของสินค้าก็ยังเป็นความต้องการพื้นฐานที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าเสมอมา หากสินค้าที่มีคุณสมบัติด้านอื่นดีแต่กลับมีคุณภาพต่ำ ก็จะขายได้เพียงช่วงเริ่มต้นเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของธุรกิจในระยะยาว ดังนั้นคุณภาพจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ

"เราจะสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างไร?"

ในแต่ละบริษัทอาจจะมีทั้ง Policy, Vision and Mission ในด้านคุณภาพอยู่แล้ว รวมถึงมีหน่วยงานทั้ง QC และ QA ที่คอยดูแลจัดการควบคุมคุณภาพ แต่ปัญหาในระบบคุณภาพก็ยังคงมีให้เห็นเสมอมา ซึ่งปัญหาที่มักจะพบก็คือ การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านคุณภาพที่ถูกต้อง หากผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ มีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้อง ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ได้

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ครั้งนี้ mirai campus ขอชวนท่านพูดคุยและรับฟังประสบการณ์ตรงของ Consult มากประสบการณ์จาก JMA Consultants (Thailand) ที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาเรื่องการแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพและระบบการควบคุมคุณภาพ ให้แก่หลากหลายองค์กรชั้นนำของประเทศไทย

※日本語要約
2020年6月11日(木)14:00 - 16:00 Basic Quality Improvement and Control System:品質向上の基礎と品質管理システム
品質向上に関する基礎的な考え方とそのために必要なツールを学びます。また事例の紹介から、これらの知識を現場で正しく実践する方法を理解します。製造担当や製造管理担当、品質管理担当(QC)の他、改めて中間管理職層にも振り返って学ぶことで意識を高めることも期待できます。*วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาสำหรับท่านที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

※パートナー企業及び競合企業の方は、参加をお断り頂くことがございます。予めご了承下さい。

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1) เพื่อให้มีความเข้าใจในภาพรวมของการปรับปรุงคุณภาพตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและระบบการควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับปรุงคุณภาพ และเชื่อมโยงกับนโยบายในการปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ
2) เพื่อให้สามารถริเริ่มแนวคิดที่ถูกต้องในการดำเนินการ เพื่อรักษาระบบคุณภาพที่ดีไว้ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขเมื่อมีปัญหาคุณภาพเกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงหรือยกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
3) เพื่อให้สามารถมองเห็นสภาพการณ์ของนำความรู้พื้นฐานด้านการปรับปรุงคุณภาพ ไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริงๆ ผ่านตัวอย่าง และมุมมองต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ กัน

ผู้เข้าร่วม | Target

・ พนักงานระดับหัวหน้างาน
・ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมการผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)

รูปแบบการสอน | Format

การสัมมนาออนไลน์

・ การสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ทาง mirai campus ใช้บริการการประชุมผ่านเว็บ "Zoom" (https://zoom.us/)
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ URL เพื่อเข้าร่วมสัมมนาและรหัสผ่าน จากทีมงานของ mirai campus หนึ่งวันก่อนการสัมมนา ในวันสัมมนา กรุณาเข้าร่วมสัมมนาผ่าน URL ที่ทีมงานส่งอีเมลไป พร้อมทั้งป้อนรหัสผ่านตามเมลที่ท่านได้รับ เพื่อเข้าฟังสัมมนา
- ทางทีมงานจะมีการยืนยันผู้เข้าร่วมสัมมนา ก่อนเชิญเข้าห้องสัมมนา

・ ระหว่างการสัมมนา ทางเราจะมีการเปิดช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน สามารถ ถาม - ตอบ กับวิทยากรโดยตรง

*mirai campus ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งต่อ URL สำหรับเข้าฟังสัมมนานี้แก่บุคคลอื่น

กำหนดการ | Program Schedule

13:30 เปิดห้องสัมมนาผ่าน โปรแกรม Zoom
14:00 เริ่มการบรรยาย
15:30 ถาม ตอบ
16:00 จบการสัมมนา

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นの画像

  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมากและได้แชร์ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

  สำหรับหัวหน้างานแล้ว การมองเห็นถึงศักยภาพของลูกน้องในทีมได้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้รู้ได้ว่าทัศนคติ ความรู้ ความสามารถที่เขามี ควรที่จะวางเขาให้ทำงานแบบไหน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจ และให้คำปรึกษาเพื่อให้พัฒนาศักยภาพได้ค่ะ

  • Course Category
  • บริหารจัดการ
  • คุณพิมพกานต์ เลิศวนัสบดี บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
 • เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นの画像

  เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

  การเป็นหัวหน้าทีม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของการนำพาลูกทีมทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะยอมรับการตัดสินใจของคุณหรือสิ่งที่คุณทำ ในคอร์สนี้ให้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา รวมถึงวิธีการซื้อใจลูกน้อง เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงานครับ

  • Course Category
  • บริหารจัดการ
  • คุณหมี พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

JMA Consultants (Thailand)の写真

JMA Consultants (Thailand)

JMA Consultants (Thailand) Co., Ltd. บริษัทที่ปรึกษาในเครือของ Japan Management Association ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทำงานอตุสาหกรรมและการบริหารจัดการ มีผลงานในการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นมากมาย

Register สมัคร | Register

Course CODE jmc-200611-th
Course พื้นฐานการปรับปรุงคุณภาพและระบบการควบคุม (Basic Quality Improvement and Control System)
Date วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020
14:00-16:00
Price 600THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus | Webinar (online)
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10 เลขที่ 141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล