วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2020

ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสื่อสารแบบ HORENSO

 • Course Category
 • พื้นฐานการทำงาน

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสื่อสารแบบ HORENSO

ลดช่องว่างในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้บริหารและพนักงานคนญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาทำงานในประเทศไทย (Japanese Expatriate) และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม จากการเรียนรู้แนวคิดและหลักการปฏิบัติแบบ HORENSO ซึ่งถือเป็นหนึ่งเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วย การรายงานการติดต่อประสานงาน และ การปรึกษาหารือ โดยทั้งสามเรื่องนี้ถือเป็นหัวใจที่สำคัญ ช่วยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจ ดำเนินงาน หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับผู้บริหารและพนักงานคนญี่ปุ่น

2. เข้าใจหลักการบริหารจัดการ สามารถจัดระเบียบและกำหนดความสำคัญของงานได้อย่างเป็นระบบ

3. เข้าใจที่มาที่ไปและเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารในการทำงานเป็นทีมที่เป็นจุดแข็งขององค์กรญี่ปุ่น

ผู้เข้าร่วม | Target

เหมาะสำหรับพนักงานคนไทยทั่วไปที่มีอายุการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น 3-5 ปี

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย และกิจกรรม (จำกัดจำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

08:30 ลงทะเบียน
09:00 สัมมนาช่วงเช้า
12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 สัมมนาช่วงบ่าย
16:00 จบการอบรม
※ช่วงพักเบรค อยู่ระหว่างสัมมนาแต่ละช่วง

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานの画像

  เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

  ทำให้ได้รู้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นคือการรายงาน การติดต่อ การปรึกษา หลังจากที่ได้เรียนจะนำสิ่งที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดการสื่อสาร การประสานงานในทีมมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นครับ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • คุณธนากร ขันทอง พนักงานบริษัทเอกชน
 • ข้อมูลที่ได้รับ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันの画像

  ข้อมูลที่ได้รับ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

  ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับงานด่วน งานแทรกเข้ามา ทำให้ไม่สามารถรับผิดชอบต่องานที่ได้รับไม่ได้ประสิทธิภาพ การลำดับความสำคัญว่างานไหนเป็นงานด่วน งานไหนเป็นงานสำคัญ รวมไปถึงการให้เวลาจัดการทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวด้วยค่ะ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • นางสาวดวงพร แก้วกงพาน พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์の写真

ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

Managing Director, BT CORPORATION CO,. LTD.

วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Management) และการจัดการปฏิบัติการ (Operation Management) มีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทสัญชาติตะวันตกในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตในภาคอุตสาหกรรมสายการผลิตมากกว่า 20 ปี มีผลงานเขียนหนังสือ 7 เล่ม และบทความในสื่อต่าง ๆมากมาย อุทิศตนให้กับการทำงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิตให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และบริษัทเอกชนชั้นนำต่าง ๆ

Register สมัคร | Register

Course CODE I-2002-T
Course ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสื่อสารแบบ HORENSO
Date วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2020
9:00-16:00
Price 5,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล