วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล “Effective Time Management”

 • Course Category
 • พื้นฐานการทำงาน

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล "Effective Time Management"

การทำงานจะไม่สนุกและไม่เกิดประสิทธิภาพเลยหากท่านต้องยุ่งเหยิงกับการใช้ชีวิตในวังวนของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซากๆ จากการที่ชีวิตมีแต่เรื่องด่วนจนถึงด่วนที่สุด ค้นพบทางออกของการจัดระเบียบและบริหารเวลาอย่างลุ่มลึก ด้วยเทคนิคการจัดการเวลาที่ได้รับความนิยม และรับฟังเรื่องราวเด็ดๆ เพื่อการบริหารและจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการงานแทรก งานด่วน ภารกิจที่มีมากมายการลำดับความสำคัญของงานหรือการจัดสมดุลระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. เข้าใจสาเหตุสำคัญที่ทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส และสร้างความเครียด ความกดดันให้กับคนทำงาน

2. สามารถเลือกใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือง่ายๆ เพื่อช่วยให้การทำงาน การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดขั้นตอน ความซ้ำซ้อนและการแทรกแซงจากผู้อื่น

3. มีวิธีการทำงานแบบใหม่ที่คำนึงถึงเป้าหมายและการรักษาสมดุลของชีวิต

ผู้เข้าร่วม | Target

เหมาะสำหรับพนักงานระดับบริหารและหัวหน้างาน ที่ต้องดูแลทั้งงานประจำและและต้องแบ่งเวลาในการบริการจัดการทีม
รวมถึงพนักงานกลุ่ม High Performance ที่เตรียมตัวสู่การเป็นผู้บริหาร

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย (จำกัดจำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

"08:30 ลงทะเบียน
09:00 เริ่มการอบรม
12:30 Q&A
13:00 จบการอบรม"

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • ข้อมูลที่ได้รับ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันの画像

  ข้อมูลที่ได้รับ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

  ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับงานด่วน งานแทรกเข้ามา ทำให้ไม่สามารถรับผิดชอบต่องานที่ได้รับไม่ได้ประสิทธิภาพ การลำดับความสำคัญว่างานไหนเป็นงานด่วน งานไหนเป็นงานสำคัญ รวมไปถึงการให้เวลาจัดการทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวด้วยค่ะ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • นางสาวดวงพร แก้วกงพาน พนักงานบริษัทเอกชน
 • เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานの画像

  เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

  ทำให้ได้รู้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นคือการรายงาน การติดต่อ การปรึกษา หลังจากที่ได้เรียนจะนำสิ่งที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดการสื่อสาร การประสานงานในทีมมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นครับ

  • Course Category
  • พื้นฐานการทำงาน
  • คุณธนากร ขันทอง พนักงานบริษัทเอกชน

Speaker วิทยากร | Speaker

คุณยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์の写真

คุณยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์

Founder & Master Trainer of D4 Consultant

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์และระดับปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นได้รับทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน Policy Science (MPP), Saitama University ประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Founder & Master Trainer, D4 Consultant Co.,Ltd.

ประสบการณ์กว่า 15 ปีในการบรรยายและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น SCG, PTT, Mazda, Honda เป็นต้น

Register สมัคร | Register

Course CODE I-1906-T
Course การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล “Effective Time Management”
Date วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019
9:00-13:00
Price 5,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล