Blog ความท้าทายของผู้ผลิตเครื่องตัดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน|ส่งมอบเครื่องให้ได้ภายในเวลาที่สั้นลง

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020

ความรู้และการแบ่งปัน
ความท้าทายของผู้ผลิตเครื่องตัดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน|ส่งมอบเครื่องให้ได้ภายในเวลาที่สั้นลงのメイン画像

บริษัท:E&H Precision (Thailand) Co., Ltd.

บริการที่ใช้:kintone on cybozu.com

ประเภทธุรกิจ:รถยนต์・การตัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียดแม่นยำ・การประกอบชิ้นส่วนและการจัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์การใช้งาน kintone:ใช้ทำเอกสารอนุมัติต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิตอล

จากสิ่งทอไปจนถึงการแปรรูปโลหะ

ก่อนจะมาเป็นบริษัทฮิราโอกะซังเกียวเช่นปัจจุบัน เริ่มมาจากการทำบริษัทฮิราโอกะสิ่งทอมาก่อน (ถูกก่อตั้งแรกเริ่มในปี ค.ศ.1907 ณ เมืองโอเมะ) ในเวลานั้น โมเอะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาก ทั้งดำเนินการผลิตสิ่งทอที่เป็น “เครื่องนอน” อย่างฟูกและปลอกหมอน ต่อมาในช่วงยุค 70 ผู้ผลิตสิ่งทอจำนวนมาก เริ่มย้ายฐานการผลิตไปที่ต่างประเทศ เพื่อหาแรงงานราคาถูกลง หากแต่บริษัทฮิราโอกะสิ่งทอ ยังคงยืนหยัดไม่ปรับเปลี่ยนตามบริษัทอื่น ๆ จนในปี ค.ศ.1972 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทฮิราโอกะซังเกียวและผันตัวมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะจนถึงปัจจุบัน

จุดเปลี่ยนครั้งที่สองช่วงยุค 90 ด้วยปรากฎการณ์ค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 ทำให้เหล่าลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ซึ่งเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในอดีต บริษัทฮิราโอกะซังเกียวจึงตัดสินใจอย่างรวดเร็ว พร้อมเปิดบริษัท E&H Precision (Thailand) Co., Ltd. ในปี ค.ศ.1995 ในตอนแรกได้เริ่มต้นจากโรงงานที่มีพนักงานเพียง 18 คน และเครื่องจักร 25 เครื่องเท่านั้น

การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในการขยายธุรกิจ

ปรัชญาของบริษัทเราคือ “การลงมือทำอย่างเต็มที่” ซึ่งในประเทศไทยเอง บริษัทเราต่างได้รับการขนานนามว่าเป็นบริษัทที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจำนวนมากได้อย่างจริงใจและซื่อตรง ทั้งได้รับการแนะนำแบบปากต่อปากจากลูกค้า จนในช่วงปี ค.ศ. 2000 ได้รับเลือกให้เป็นซัพพลายเออร์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น

ช่วงแรกของการทำธุรกิจ บริษัทเริ่มต้นจากการผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องเสียงติดรถยนต์ก่อน ในเวลานั้นคู่แข่งโรงกลึงอัตโนมัติในประเทศไทยยังมีจำนวนไม่มากนัก บริษัทจึงสามารถรับงานได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงาน 1,250 คน และได้กลายเป็นผู้ผลิตเครื่องตัดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมียอดขายเกือบ 90% มาจากชิ้นส่วนยานยนต์และรถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์หลักอีกอย่างของบริษัทเราคือ หัวฉีดที่ใช้ในระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนั้นยังมีการติดต่อค้าขายมากมายกับประเทศเยอรมนี อีกทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทได้ถูกส่งไปยัง 140 บริษัท ใน 15 ประเทศทั่วโลก เพื่อจัดจำหน่าย

ในขณะที่ธุรกิจมีการขยับขยายและเติบโตไปในทางที่เหมาะสม ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ อย่างบริษัทในประเทศจีนที่สามารถขายในราคาที่ต่ำกว่า ก็ได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ธุรกิจเครื่องกลึงอัตโนมัตินั้น เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น การจะสร้างจุดต่าง หรือโดดเด่นจากบริษัทอื่นนั้นเป็นเรื่องยาก

อย่างไรก็ตาม บริษัทของเราถือว่ามีจุดเด่นที่เหนือกว่าคนอื่นอย่างมาก แม้ในประเทศไทยจะมีภัยธรรมชาติและปัญหาทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต หากแต่สายการผลิตขนาดใหญ่ที่โรงงานในประเทศไทยไม่ได้หยุดผลิตง่าย ๆ ตามปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนั่นเอง คือการสร้างเสริมเสถียรภาพความมั่นคงจนนำไปสู่ความไว้วางใจจากลูกค้า

นอกจากนี้ โรงงานในไทยยังรับผิดชอบดำเนินการพัฒนาวิธีการผลิตใหม่ ๆ ทั้งออกแบบกระบวนการผลิต จัดทำตัวอย่างสินค้า และผลิตสินค้าทั้งหมด โดยมีศูนย์การทำงานอยู่ในโรงงานในไทย ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้เท่ากับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ทั้งย่นระยะเวลาการส่งมอบให้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ และทำให้เราเป็น “ห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมเครื่องตัดกลึงครบวงจร” เพียงหนึ่งเดียวสำหรับลูกค้า การใส่ใจในความเร็ว

คุณนาโอกิ ชิบาตะ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน E & H Precision (Thailand) พูดถึงความสำคัญด้านความเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไว้ดังนี้ “เคยมีลูกค้ามาขอให้ทำตัวอย่างสินค้าให้เสร็จภายในวันถัดไป ฟังดูแล้วเป็นคำขอที่ดูเป็นไปไม่ได้ แต่ทั้งนี้ลูกค้าจะตัดสินในความพยายามของบริษัท ถ้าเราบอกลูกค้าว่าขอเวลา 3 วัน ก็คงไม่ได้รับงาน” ความล่าช้าในการรับมือส่งผลต่อการสั่งซื้อสินค้า ในขณะที่ให้ความสำคัญกับความเร็ว ก็มีสิ่งใกล้ตัวที่คิดไม่ถึงว่าจะต้องปรับปรุงอยู่เหมือนกัน ในขณะที่มีการนำเข้าตัวอุปกรณ์หรือเครื่องจักรใหม่เข้ามา แต่ขั้นตอนการดำเนินงานยังถูกเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ลงไปใน Excel ซึ่งกรณีที่มีการยื่นคำร้องเพื่อขออนุมัติ ต้องส่งไปให้ผู้อนุมัติสูงสุดห้าคน ซึ่งขั้นตอนการยื่นคำร้องในรูปแบบนี้ นอกจากจะต้องใช้เวลาเวียนเอกสารแล้ว ยังไม่สามารถรู้ได้ด้วยว่าตอนนี้เอกสารผ่านไปถึงขั้นไหน นอกจากนี้บางครั้งผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหลายคนเดินทางไปต่างประเทศ ในบางกรณีต้องใช้เวลากว่าหนึ่งสัปดาห์จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากคนใดคนหนึ่งและใช้เวลาครึ่งเดือนจึงจะเสร็จสิ้นทั้งหมด ในขณะที่มีการมุ่งเน้นความเร็วในสถานที่ผลิต สิ่งที่ต้องหันมาให้ความสำคัญคือการดำเนินงานที่ต้องเสียเวลาหลายสิบวันกว่าจะจบ

เมื่อเป็นระบบออนไลน์จากสองเดือนครึ่งก็เหลือแค่สองชั่วโมงครึ่ง

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้เราได้ค้นหาระบบที่จะสามารถจัดการและดำเนินการทำงานทางออนไลน์ได้ จากที่ค้นหาอยู่นาน เราก็ได้มาพบกับ “kintone” กรุ๊ปแวร์ที่จัดทำขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ พัฒนาโดย Cybozu บริษัทซอฟแวร์รายใหญ่ (จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมาย ได้รับการรับรองจาก 9,000 บริษัททั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมาได้ขยายธุรกิจอย่างกว้างขวางทั่วภูมิภาคอาเซียน

หน้าตาของ Interface Login

ตอนแรกเราคิดว่าจะใช้เวลาสองหรือสามเดือน แต่น่าตกใจที่สามารถใช้งานได้เลยภายในสองสัปดาห์หลังการสั่งซื้อ หากเป็นระบบของบริษัทอื่นจะมีฝ่ายซัพพอร์ตเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และต้องใช้เวลาในการตอบคำถามเนื่องจากความแตกต่างของเวลา แต่การเลือก kintone มาใช้ สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการด้านความเร็วที่บริษัทเราให้ความสำคัญอยู่เสมอ Cybozu ได้ร่วมมือกับ Material Automation (Thailand) (MAT) ในฐานะหุ้นส่วนการขายและสนับสนุน kintone ในประเทศไทย MAT ได้ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำถึงที่ สิ่งแรกที่เราเริ่มใช้ในระบบ kintone คือการเปลี่ยนเอกสารอนุมัติเป็นรูปแบบดิจิตอล โดยสามารถเริ่มใช้จริงได้ในเวลาเพียง 2 สัปดาห์

นอกจากนี้ User Interface ยังสามารถใช้งานได้ง่าย สามารถแก้ไขระบบเพียงแค่ใช้เม้าส์ drag & drop ใช้ง่ายและได้รับความนิยม ไม่ว่าจะในหมู่คนไทย ญี่ปุ่น และในวัยต่าง ๆ สามารถใช้งานได้กับทั้งพีซี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ใช้งานได้จากทุกที่หากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่นในสำนักงาน ระหว่างการเดินทางด้วยรถยนต์ หรือในโรงแรมเวลาเดินทางไปต่างประเทศ ในการใช้ kintone เอกสารที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก 4 คน เดิมใช้เวลาครึ่งเดือนก็สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 2 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งความเร็วนี้มีผลอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการใช้ kintone ยูสเซอร์ละ 500 บาทต่อเดือน ซึ่งทางบริษัท E & H Precision มอบบัญชีให้กับพนักงานประมาณ 200 คน โดยค่าธรรมเนียมของ kintone จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีการเพิ่มระบบการทำงานที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับระบบของบริษัทอื่นแล้ว kintone ถือเป็นระบบที่ลดค่าใช้จ่ายไปได้ ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ E&H Precision (Thailand) Co., Ltd. เลือกใช้ kintone

เพิ่มระบบการใช้งาน ผ่านฟังก์ชันได้ตามไอเดียม

นอกจากนี้ kintone ยังใช้สำหรับการแชร์แบบฟอร์มขอลาพักร้อน บันทึกการประชุม และการลงทะเบียนซัพพลายเออร์เจ้าใหม่ ซึ่งการลงทะเบียนซัพพลายเออร์ใหม่จำเป็นต้องมีการยืนยันข้ามแผนก ระหว่างแผนกจัดซื้อ และแผนกบัญชี และยังสามารถใช้ในการตรวจสอบว่าวัสดุของซัพพลายเออร์เป็นไปตาม ISO14000 หรือไม่ ซึ่งสามารถลงทะเบียนวัสดุใน kintone ในรูปแบบตาราง ทำให้ตรวจสอบง่าย ใช้เวลาในการทำงานลดลงE & H Precision พยายามไม่ให้ความสำคัญกับเครื่องจักรหรือเครื่องมือมากเกินไป แต่เน้นให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดทักษะ และการพัฒนาบุคลากร ในอนาคต เราวางแผนจะรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานไว้ใน kintone เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ใครลงคอร์สอะไรไปบ้างแล้ว ได้คะแนนเท่าไร และอยู่ในระดับใด นอกจากนี้ ยังสามารถรวบรวมสถานะการทำงานของเครื่องจักรจำนวนมากด้วยเซ็นเซอร์ และทำให้ตรวจสอบได้ง่ายบน kintone สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ของการใช้งาน kintone นั้นไม่มีที่สิ้นสุด เราสามารถปรับใช้ และสร้างระบบใหม่ได้ตามไอเดียที่เรามี หรือจุดประสงค์ที่เราต้องการ

E&H Precision ไม่หยุดที่จะท้าทายและจะเริ่มต้นการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วย kintone เพื่อที่จะสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตทั่วโลกต่อไป

Free Seminar by kintone: “Create your Digital Workplace By The World Class Collaboration Tool”

Free Seminar by kintone: “Create your Digital Workplace By The World Class Collaboration Tool”

ข้อมูลจาก Cybozu(kintone) : さらなる短納期を目指してアセアン最大、切削加工メーカーの挑戦
https://www.cybozuasia.com/2018-7-19-e-and-h-precision-thailand/

mirai campusの画像
ผู้เขียน mirai campus

ทีมงาน mirai campus

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Blog

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล