Blog เรียนรู้การเป็นผู้ตามที่ดี…เพื่อเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020

ความรู้และการแบ่งปัน
เรียนรู้การเป็นผู้ตามที่ดี…เพื่อเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตのメイン画像

เรียนรู้การเป็นผู้ตามที่ดี…เพื่อจะได้เป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

ถ้าจะให้พูดถึงการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คจริงๆ ในส่วนของ “ภาวะผู้ตาม” ที่คนอาจไม่ค่อยพูดถึง จริงๆ มันสำคัญไม่แพ้กันกับ “ภาวะผู้นำ” เลยค่ะ คือทั้งสองภาวะมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ และมันควรต้องไปพร้อมกัน ซึ่งผู้นำที่ดีหลายๆ คน ที่รู้สึกว่าเค้าเป็น Leader จริงๆ ไม่ใช่เป็น Boss เนี่ย เกือบจะร้อยเปอร์เซนต์เค้าเคยเป็นผู้ตามที่ดีมาก่อนทั้งนั้น

พนักงานหรือบุคลากรที่เคยแสดงศักยภาพของภาวะผู้ตามในสมัยที่เพิ่งทำงานอยู่ได้อย่างดี น่าพึงพอใจ เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าจนได้เป็นผู้นำ ก็มีโอกาสสูงที่คนคนนั้นจะแสดงศักยภาพของภาวะผู้นำที่ดีออกมาได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ตัวเองเคยเป็นผู้ตามที่ดีมาก่อน

3 คุณสมบัติหลักของผู้ตามที่ดีมีดังนี้
1. มุ่งมั่นที่จะทำงานให้เกิดมูลค่าและพยายามทำให้มันเป็นจริง
2. ถนัดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทั้งในทีม นอกทีม รวมถึงหัวหน้า
3. เป็นคนจิตใจดีที่มาพร้อมความกล้า สามารถคิดออกนอกกรอบ มีมุมมองใหม่ๆ และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่อผู้นำ

ทีมเวิร์คจริงๆ ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งลงมือทำ หรือคนใดคนหนึ่งออกคำสั่ง แต่มันคือการทำไปด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีอะไรที่ดีก็เสนอ อะไรที่ไม่ดีก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขจนสำเร็จ

ไม่ว่าผู้นำของทีมจะเป็นผู้นำที่ดีที่เก่งแค่ไหน แต่หากมีผู้ตามที่ไม่ให้ความร่วมมือ เอาแต่ทำตัวไปคนละทิศละทางกับทีม ทีมแบบนี้กว่าจะประสบความสำเร็จคงยาก ในทางกลับกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ตามที่ดี มีไฟในการทำงาน หรือมุ่งมั่นอยากให้ความร่วมมือมากแค่ไหน แต่ถ้ามีผู้นำที่ไม่สามารถนำพาหรือชี้แนะได้ ผลลัพธ์ก็คงไม่ต่างกัน

อย่ามองว่าผู้ตาม เป็นแค่คนที่ทำตามคำสั่งอย่างเดียว เพราะผู้ตามที่ดีจริงๆ คือคนที่สามารถช่วยเติมเต็มทำให้ความสำเร็จกลายเป็นจริงได้ mirai campus เชื่อว่า ความมุมานะพยายามในการทำงานและการหมั่นสร้างภาวะผู้ตามที่ดีให้ตัวเองอยู่เสมอจะส่งผลให้คุณเป็นผู้นำที่ดีต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

ข้อมูลจากหนังสือ MBA 100の基本

mirai campusの画像
ผู้เขียน mirai campus

ทีมงาน mirai campus

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Blog

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล