Blog หลักผู้นำ 10 ประการ นำอย่างไรให้ได้ใจคนโรงงาน

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2019

หลักสูตรที่ผ่านมา
หลักผู้นำ 10 ประการ นำอย่างไรให้ได้ใจคนโรงงานのメイン画像

หลักสูตร “หลักผู้นำ 10 ประการ นำอย่างไรให้ได้ใจคนโรงงาน” เป็นหลักสูตรที่ทาง mirai campus และ Nikkei Business School (NBS) จัดขึ้นด้วยความตั้งใจที่ว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำในองค์กร เป็นผู้นำที่เข้าใจและเป็นที่รักของลูกน้องได้ ด้วยการนำหลัก 10 ประการ มาปรับใช้ ในการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ผู้เป็นทั้งวิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระด้านบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการปฏิบัติการ และมีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในตำแหน่งจัดการฝ่ายผลิต จึงสามารถนำทั้งหลักการและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฟังได้อย่างดี

หน้าที่ของหัวหน้าคืออะไร

หัวหน้า เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในทุก ๆ องค์กร เพราะว่าเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นำและทำหน้าที่ประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท เป็นหน้าที่ที่สำคัญของคนเป็นหัวหน้า หัวหน้าจึงต้องรู้จักความสามารถของตัวเองและของลูกน้อง รู้จักจุดแข็ง-จุดอ่อนของตนเองและลูกน้อง พร้อมจะพัฒนาและผลักดันให้ทีมเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน การจะเป็นสุดยอดหัวหน้าได้นั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

หัวหน้างานคือผู้ที่ต้องรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของลูกน้อง เพราะต้องเป็นผู้ที่ต้องกระจายงานไปให้ลูกน้อง ซึ่งโดยมากแล้วไม่ใช่แค่การกระจายงานแล้วจบ เพราะต้องมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ งานอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะส่งงานได้ หัวหน้าที่มีประสิทธิภาพคือ หากลูกน้องติดปัญหา งานไม่เดินหน้า หัวหน้าจะต้องเข้าช่วยเหลือได้ หรือมีความสามารถในพบจุดน่าสงสัยก่อนเกิดปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที การวางแผนแบ่งงาน ตรวจสอบควบคุม แก้ไขนั้นเป็นงานที่ต้องคิดวางแผนอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาความสามารถและระบบความคิดของตัวเอง เพื่อสอดรับการวางทำงานในหน้าที่ ที่กล่าวไปข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนเป็นหัวหน้า

ความสามารถหลัก 10 ประการ

ความสามารถหลัก 10 ประการ ที่หากสามารถฝึกฝนจนเชี่ยวชาญได้ทุกข้อ ก็สามารถเปลี่ยนจากหัวหน้างานธรรมดาให้เป็นสุดยอดหัวหน้างานได้

  1. 1. การทํางานในสายอาชีพ (Technical Knowledge)
  2. 2. การวางแผน (Planning)
  3. 3. ภาวะผู้นํา (Leadership)
  4. 4. การสอนแนะ (Coaching)
  5. 5. การมอบหมาย และติดตามงาน (Job Assignment)
  6. 6. การสื่อสาร (Communication)
  7. 7. การจูงใจ (Motivation)
  8. 8. การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
  9. 9. การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
  10. 10. การทํางานเป็นทีม (Teamwork )

เมื่อเข้าใจทั้งจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเองและองค์กร รวมไปถึงมีทักษะและชุดความคิดที่ถูกต้อง เราก็สามารถที่จะดึงศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันออกมาได้มากที่สุด เมื่อทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาได้

สุดท้ายนี้ หากคุณคือคนหนึ่งที่กำลังเป็นหัวหน้าหรือกำลังจะได้รับตำแหน่งหัวหน้า และมัจุดมุ่งหมายที่จะก้าวสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่ควรพลาด มาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั้ง 10 ความสามารถนี้ แล้วการเป็นสุดยอดหัวหน้าจะไม่ไกลเกินเอื้อม

mirai campusの画像
ผู้เขียน mirai campus

ทีมงาน mirai campus

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Blog

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล