Blog จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจสำหรับทีมขาย

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2019

หลักสูตรที่ผ่านมา
จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจสำหรับทีมขายのメイン画像

หลักสูตร “จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวสำหรับพนักงานขาย” เป็นหลักสูตรที่ mirai campus และ Nikkei Business School (NBS) เป็นทักษะสำคัญสำหรับการขาย นอกจากนั้นยังสามารถนำไปปรับใช้ในการเจรจาต่าง ๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับงานขายโดยตรงได้อีกด้วย โดยในหลักสูตรนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม ผู้มากความสามารถด้านจิตวิทยาและวาทศิลป์ ซึ่งท่านสามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนาน และเต็มไปด้วยเนื้อหา เทคนิคเข้มข้น ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

วาทศิลป์เพื่อโน้มน้าวใจ

“วาทศิลป์” และการโน้มน้าวจูงใจคือการที่ส่งสารที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดผลด้านจิตใจจนทำให้ผู้ถูกโน้มน้าวนั้นเป็นไปตามที่ผู้โน้มน้าวต้องการ ในส่วนของการขายนั้นหากมีการนำจิตวิทยาและวาทศิลป์มาเป็นส่วนเสริมในการเจรจากับลูกค้า ก็มีโอกาสที่จะโน้มน้าวการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้

ความน่าเชื่อถือคือปัจจัยที่โน้มน้าวใจได้

การจะตัดสินใจต่อสิ่งต่าง ๆ จากข้อมูลที่ได้รับมานั้น ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยต้น ๆ ที่คนเราใช้ประกอบการตัดสินใจ การพูดคุยอย่างมีวาทศิลป์ ที่ทำให้ผู้ฟังเชื่อถือนั้นเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ ที่ถูกตัดสิน ไม่เพียงเท่านั้นภาพลักษณ์ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือของผู้พูดเช่นกัน การพูดและบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างควบคู่กันเพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือในตัวผู้พูด การออกไปพบลูกค้า หรือนำเสนองานต่าง ๆ จำต้องฝึกฝน ระมัดระวังการพูด และไม่ละเลยเรื่องบุคลิกภาพด้วย

สร้างบรรยากาศเพื่อโน้มน้าวใจ

การสร้างบรรยากาศรวมถึงน้ำเสียงก็มีส่วนให้การโน้มน้าวเป็นไปในทางที่ผู้พูดต้องการด้วยเช่นกัน เริ่มจากการสร้างบรรยากาศนั้นควรจะสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังรู้สึก เป็นกันเอง พูดคุยได้ง่าย หรือสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับกาละเทศะ นอกจากนี้ น้ำเสียง เป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนการสื่อความได้ ตัวอย่างเช่น การใช้เสียงสูงต่ำ ในการพูดคำเดียวกันก็ทำให้ผู้ฟังรับรู้ถึงความหมายที่จะสื่อที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้เลือกใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมจะเป็นส่วนช่วยในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเสริมสร้างทักษะในการพูดโน้มน้าวใจ ลองเริ่มจากการสังเกตุลักษณะการพูดของคนที่คุณเชื่อถือ แล้วนำวิธีการพูดนั้นไปทดลองใช้ หรือถ้าหากต้องการเสริมสร้างทักษะในการพูดโน้มน้าวใจให้เข้าใจมากขึ้น และได้ทดลองฝึกฝนในห้องเรียน ติดตามข้อมูลเพื่อสมัครหลักสูตร “จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวสำหรับพนักงานขาย” ที่เว็บไซต์ mirai campus

mirai campusの画像
ผู้เขียน mirai campus

ทีมงาน mirai campus

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Blog

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล