Blog การบริหารพอร์ตทีมขายไม่ได้ยากอย่างที่คิด

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019

หลักสูตรที่ผ่านมา
การบริหารพอร์ตทีมขายไม่ได้ยากอย่างที่คิดのメイン画像

หลักสูตร “การบริหารพอร์ททีมขายไม่ได้ยากอย่างที่คิด” เป็นหลักสูตรที่ mirai campus และ Nikkei Business School (NBS) คัดสรรมาด้วยแนวคิดที่ว่าการพัฒนาเทคนิคการขายนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อบุคลากรในองค์กร และมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมหลักสูตรนี้จะมีส่วนช่วยให้องค์กรของผู้เข้าร่วมมีการบริหารพอร์ททีมขายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในหลักสูตรนี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณประณัย ศานติวงษ์การ ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาธุรกิจ และบริหารจัดการร้านสาขามากกว่า 30 สาขา ตลอดระยะเวลา 9 ปี อีกทั้ง ประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติของเอเชีย มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาและวางแผนเพื่อการบริหารจัดการแผนการตลาดของสินค้าและบริการต่าง ๆ ไปยังกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการ

ทำไมต้องเรียนรู้วิธีการบริหารทีมขาย

เพราะว่าทีมขายที่ดีและมีประสิทธิภาพในการทำงานนั้นจะเป็นทีมที่สามารถผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จ ที่จริงแล้วอย่างง่ายที่สุด ทีมขายควรจะเข้าใจเรื่อง “โอกาส” แต่ว่าโอกาสในที่นี่ไม่ใช้เพียงแค่โอกาสในการขายสินค้าหรือบริการเพียงเท่านั้น แต่เป็นทั้งโอกาสหรือเป้าหมายของลูกค้า ต้องทำความเข้าใจว่าทุกครั้งที่เราพยายามจะขายสินค้า แต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับที่ดี แต่อย่าลืมว่าสินค้าของของชนิดนั้นสร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ว่าบางครั้งลูกค้าซื้อสินค้านั้นเพื่อนำไปแก้ปัญหาของตัวให้คลี่คลายด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นต้องรู้จักการเจาะจงกลุ่มลูกค้าที่เป้าหมายของทางบริษัท รวมถึงเรื่องของTimingหรือจังหวะเวลา ไม่มีคำว่าขายไม่ได้ มีแต่เพียงว่าไม่ใช่เวลาของการขายสินค้านั้น ๆ

ในหลักสูตรนอกจากความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างของความต้องการของลูกค้า การคิดบวก และการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขาย การเข้าใจช่วงเวลาหรือจังหวะในการขาย แล้วยังมีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำข้อมูลจริงของตนเองมาผ่านกระบวนการคิด ตามหลักการ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามสถานการณ์จริงในองค์กร

mirai campusの画像
ผู้เขียน mirai campus

ทีมงาน mirai campus

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Blog

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล